fbpx

Társadalmi felelősségvállalás

A szervezetek, amelyeknek a munkáját segítettük 2023. évben

Állatbarát Alapítvány Nyíregyháza
Magyar Máltai Szeretetszolgálat
SZSZBM KÓRHÁZAKÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY
Unicef Magyarország
Ökumenikus segélyszervezet

Mi az az ESG?

Az ESG mozaikszó az angol Environment (környezet), Social (társadalom), Governance (vállalat vezetés/irányítás) szavakból ered, ami meghatározza ezen befektetések szempontrendszerét. Társadalmilag felelős pénzügyek vagy zöld pénzügyek néven is említjük.

- ENVIRONMENTAL-

A környezetvédelmi szempont azt értékeli, hogy egy vállalat hogyan viselkedik a környezettel kapcsolatban, például milyen energiaforrásokat használ, hogyan kezeli a hulladékot, hogyan bánik a természeti erőforrásokkal vagy hogyan bánik az állatokkal. Ez magában foglalja mind a vállalat közvetlen hatásait, mind az ellátási láncban végzett tevékenységek hatásait.  

- SOCIAL -

A társadalmi kritériumok azt vizsgálják, hogy egy vállalat hogyan kezeli a munkavállalóival, beszállítóival, ügyfeleivel és a közösségekkel való kapcsolatait. E kritériumok közé tartoznak például a munkakörülmények, a munkavállalók egészsége és biztonsága, a munkavállalói kapcsolatok és a sokszínűség, és/vagy a konfliktusos területeken végzett kísérő tevékenységek.

- GOVERNANCE -

A vállalatirányítás – az angol corporate governance szóból – a vállalatirányítással, a vezetői fizetésekkel, az ellenőrzésekkel, a belső ellenőrzéssel és a részvényesi jogokkal foglalkozik. Ezen túlmenően például a nemek közötti egyenlőség és egyenlő bérezés, a megvesztegetés, a korrupció és az igazgatótanácsok sokszínűsége is szerepel benne.

LENCSÉS SÁNDOR, az L-SOFT Zrt.
vezérigazgatója a felelősségvállalásról

HOL TART AZ L-SOFT?

Az elmúlt években számtalan eredményt értünk el: többek között olyan új szoftvertermékeket készítettünk, amelyek a digitalizáció területen biztosítják a kiegyensúlyozott munkavégzést, szolgálják a papírmentes iroda elvét és hozzájárulnak a munkavállalói élmény javításához. Saját működésünk szempontjából többek között a felelős foglalkoztatás terén értünk el kiemelkedő sikereket.

Jelenleg egy átlátható beszámolási rendszer kialakításán dolgozunk, amit külső – RTG Vállalati Felelősség Tanácsadó Kft – szakmai tanácsadó csapat segít.

A projektünk fő célja, hogy meghatározza hol tartunk, a fenntarthatósággal összefüggő célkitűzéseinket rendszerbe foglaljuk, és azok teljesülését nyomon követhessük.

A projekt jelenlegi szakaszában a rendszer kialakítását és bevezetését megelőző helyzetfelméréseket már elvégeztük közösen. A fókuszpontok kitűzése megtörtént,   az adatgyűjtések, mérési módszerek kialakítása folyamatban van, és a projekt utolsó fázisában elkészül az első összefoglaló jelentésünk.

STRATÉGIÁNK

Társaságunk elkötelezett a fenntartható jövő iránt. Stratégiai célkitűzéseink hangsúlyos részét képezi, hogy felelősséget vállaljunk az üzleti tevékenységünk gazdasági, társadalmi és környezeti hatásaiért.

A szoftvertermék- és szolgáltatás-fejlesztési tevékenységünk, az általános operatív működésünk során kiemelt figyelmet fordítunk a társadalmi felelősségünkre és természeti környezetünk védelmére, az etikus üzletvitel fenntartására és biztosítására. Ezzel együtt törekszünk a karbon-lábnyomunk csökkentésére.

FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉSI CÉLJAINK

Tekintettel arra, hogy az L-SOFT Zrt. a fenntarthatóságra az üzleti érdekein és a jogszabályi megfelelésen túlmutató, hosszú távú elkötelezettségként tekint és annak érdekében, hogy az L-Soft CSR projektje változást, fejlődést jelentsen a jelenlegi állapothoz képest, az alábbi lényeges fenntarthatósági fókuszokat javasoljuk:

Tisztességes és befogadó munkahely (pl. esélyegyenlőség, sokszínűség, javadalmazás, elkötelezettség, munka-magánélet egyensúlya)

Tehetségek és fejlődés (tehetségek vonzása, megtartása, személyes fejlődés)

Klímaváltozás és környezetvédelem (pl. üvegházhatású gázok kibocsátása, negatív környezeti hatások, energiafogyasztás, hulladékkezelés)

Közösségi szerepvállalás (helyi közösségekkel együttműködés, támogatás, közös programok, oktatás, fiatalok, rászorulók, önkéntesség)

Felelős beszerzési gyakorlatok (társadalmi, környezeti elvárások a beszállítói láncban)

Irányítás – e téma helyzete különleges, hiszen valamennyi téma megvalósítására hatással van. A fókusztémák közé elsősorban azért emelnénk,
mert így válik biztosíthatóvá, hogy a CSR folyamatok rendszerszinten beépüljenek a társaság működésébe.

Innováció és digitalizáció (a fejlődő technológia használata)

ADATSZOLGÁLTATÁS – Kinek? Mikor? Hogyan?

Üzleti partnereinket, vevőinket informáljuk az elért, és továbbiakban elérni kívánt fenntarthatósági célkitűzésekről és azok teljesüléséről.

ESG Jelentések

A program zárását követően a kitűzött célokról és az elért eredményekről évente egy alkalommal teszünk közzé beszámolót.

MEGBÍZHATÓSÁG & ÁTLÁTHATÓSÁG

Hiszünk abban, hogy szolgáltatásainkkal és felelős működésünkkel értéket teremtünk. Szándékunkban áll olyan további együttműködések kialakítása,  olyan vállalkozásokkal történő  együttműködés, akik hozzánk hasonlóan elkötelezettek a fenntarthatósági célok mellett.

AZ ÜZLETI STRATÉGIA & ESG ÖSSZHANGJA

Az ESG egy stratégiai megközelítése az üzleti folyamatoknak, amelyben a gazdaság szereplői mérik a tevékenységük környezetre kifejtett hatását annak érdekében, hogy kiegyensúlyozott döntéseket hozhassanak úgy, hogy ezzel együtt fenntartható üzleti sikereket érjenek el.

Az L-SOFT Zrt. elkötelezett, és felelősséget vállal a tevékenységünk gazdasági, a társadalmi és a környezetre gyakorolt hatásáért. A kitűzött célok elérését támogató programunk kialakításába és működtetésébe a munkatársainkat bevonjuk, folyamatosan képezzük és tájékoztatjuk őket.

Társaságunk felelős működéssel kíván hozzájárulni a fenntartható fejlődéshez és a természetünk megóvásához kiemelten a foglalkoztatás, a közösségi szerepvállalás, a támogatások, az etikus és környezetbarát működést érintő területeken.

MIT NYÚJT ÖNNEK A PIRAMIS™ HUMÁN SZAKÉRTŐI RENDSZER?

Szoftvereink a humáninformatika területén segítenek időt, energiát, nyersanyagot spórolni. Kevesebb papír, kevesebb munka, ha számfejtésre, szabadságtervezésre, munkaidő karbantartásra kerül a sor. Nézze meg mely megoldások a legmegfelelőbbek Önnek!

PARTNEREINK

A rendszer kialakításában és bevezetésében az RTG Vállalati Felelősség Tanácsadó Kft-vel működünk együtt. Az RTG Vállalati Felelősség Tanácsadó Kft. a fenntarthatósági tanácsadás meghatározó magyarországi szereplője.