fbpx

A kiadott-visszavételezett munkaruhák,
védőruhák, eszközök nyilvántartását,
értékszámítását, dokumentálását teszi lehetővé

A kiadott-visszavételezett munkaruhák,
védőruhák, eszközök nyilvántartását,
értékszámítását, dokumentálását teszi lehetővé

Munkaruha, védőruha, védőeszköz nyilvántartó program

A munkaruha nyilvántartó szoftver magában foglalja valamennyi olyan kapcsolódó vállalati folyamat kezelését, amely a munkavállalóknak és külső munkaerőknek, beszállítóknak kiadott-visszavételezett munkaruhák, védőruhák, eszközök nyilvántartását, érték számításáért, dokumentálását teszi lehetővé.

További információkért olvasson tovább!
Üzleti előnyök
 • Hitelesen lekérdezhető, ellenőrizhető központilag is összesíthető adatok
 • A jelenlegi excel és papír alapú nyilvántartások  a szoftverbevezetésével megszüntethetőek.

 • Vállalati szinten szabályozott egységes folyamatok biztosítása

 • Az adatok nem manipulálhatóak, a kimutatások naprakészek, ellenőrizhetőek, nyomonkövethetőek, összesíthetőek.

 • Az áruházankénti eltérő folyamatok egységesíthetőek, kontrollálhatóak

 

Megrendelések optimalizálása
A rendszer lehetőséget nyújt a megrendelések optimalizálására
 • Az egyes raktáraknál/telephelyeknél lévő elfekvő vagy felesleges készletek átmozgatása az igénylő raktárakba/telephelyekre.

 • A központilag nyomon követhető megrendelések elemzése lehetőséget ad arra, hogy a megrendelések vállalti szintű kezelésével kvóta alapú kedvezmények érvényesíthetőek, melyet az egyes áruházak önállóan nem feltétlenül tudnak érvényesíteni.

 • A rendszerből lekérdezhető beszállítói árak elemzése, kiértékelése lehetőséget biztosít az optimális beszállítói kör kiválasztásában.

 • A rendeléseket nagymértékben segíti, hogy egy raktár jelenlegi készlete és annak értéke bármikor lekérdezhető. Meghatározható egy adott cikkre vonatkozóan minimális, átlagos és maximális készlet amelyekből a rendszer rendelési javaslatot készít a raktár jelenlegi készletére vonatkozóan. (PL.: Összeveti a jelenlegi készletet az elvárt minimális mennyiséggel. Ez alapján meghatározza hány db-ot kellene rendelni az adott cikkből, hogy meglegyen a minimális készlet és mennyi lenne a rendelés értéke).  

Teljeskörű nyilvántartás 

Szigorú elszámolás

A rendszerrel nemcsak a munkaruhák, hanem minden a dolgozónak kiadott eszköz is nyilvántartható, kezelhető

pl. a munkavégzéshez kiadott valamennyi eszköz (vágóeszközök, tisztító eszközök, karbantartó eszközök, mobil telefon, notebook, cégautó, stb.)

A rendszer által előállított bizonylatok biztosítják a szigorú elszámolás érvényesítését, nyomonkövethetőségét, a jogszabályi előírások garantált betartását

Teljeskörű nyilvántartás 

A rendszerrel nemcsak a munkaruhák, hanem minden a dolgozónak kiadott eszköz is nyilvántartható, kezelhető

pl. a munkavégzéshez kiadott valamennyi eszköz (vágóeszközök, tisztító eszközök, karbantartó eszközök, mobil telefon, notebook, cégautó, stb.)

Szigorú elszámolás

A rendszer által előállított bizonylatok biztosítják a szigorú elszámolás érvényesítését, nyomonkövethetőségét, a jogszabályi előírások garantált betartását

Selejtezés, leltározás

A hiteles és átlátható selejtezés, leltározás folyamatának teljeskörű támogatása, a kapcsolódó jegyzőkönyvek előállítása, a folyamatokhoz kapcsolódó készletmozgások automatizmusa és nyomonkövethetősége biztosítja a zártság alapelvének megvalósítását, a készletváltozások valósághű mozgásait.

Készletgazdálkodás
Zártság alapelve

A központi szintű lekérdezések biztosítják a vállalti szintű optimális eszköz és készletgazdálkodás kialakítását és felügyeletét

A rendszer zártságából adó nyilvántartás biztosítja, hogy a valós készletek nem manipulálhatóak.

Készletgazdálkodás

A központi szintű lekérdezések biztosítják a vállalti szintű optimális eszköz és készletgazdálkodás kialakítását és felügyeletét

Zártság alapelve

A rendszer zártságából adó nyilvántartás biztosítja, hogy a valós készletek nem manipulálhatóak.

Szociális riport kiegészítése

A jelenleg bevezettet szociális riport kiegészíthető lenne a munkavállalónál nyilvántartott olyan eszközökkel, melyek egyben juttatásnak is minősülnek ( pl. mobil telefon, hordozható notebook, tablet, vállalati autó stb.)

Nagyösszegű megtakarítás 
Egységes vállalati lekérdezés

A cikkek értékvesztését a felhasználó által megadott paraméterek alapján automatikusan kiszámítja a rendszer.

Lehetőség van a rendszerben ledolgozott óra illetve ledolgozott nap szerinti értékvesztés számításra. Ilyenkor a rendszer csak azokra a napokra/órákra számol értékvesztést, amelyeken ténylegesen dolgozott. Ezzel a lehetőséggel egy nagyvállalat éves szinten komoly nagyságrendű összegeket takaríthat meg.

Egy egyszerű számítással alátámasztható, hogy a kihordási időre jutó pihenő, szabadnapok, átlagos betegségi és szabadságos napok figyelembevétele miatt milyen mértékben nő meg az adott munkaruha kihordási ideje és ez éves szinten milyen megtakarítást jelent. 

A rendszer által biztosított beépített riportok egységesen alkalmazott vállalati kimutatások készítését teszik lehetővé.

A lekérdezések további elemzések és üzleti döntéselőkészítéseket támogathatnak, igazolhatnak.

pl. a beszállítások gyakorisága, költségei, cikk struktúrájának lekérdezésével és elemzésével alátámasztható a jelenlegi, avagy előkészíthető egy jövőbeni –  ezen terültre kiterjedő – beszerzési stratégia.

Tekintettel arra, hogy a vállalati szintű eszközvagyon nagy értéket képvisel, ezért a beszerzés és készletoptimalizálás kismértékű változtatása is igen komoly éves szintű megtakarítás lehetőségét hordozza magában.

Nagyösszegű megtakarítás 

A cikkek értékvesztését a felhasználó által megadott paraméterek alapján automatikusan kiszámítja a rendszer.

Lehetőség van a rendszerben ledolgozott óra illetve ledolgozott nap szerinti értékvesztés számításra. Ilyenkor a rendszer csak azokra a napokra/órákra számol értékvesztést, amelyeken ténylegesen dolgozott. Ezzel a lehetőséggel egy nagyvállalat éves szinten komoly nagyságrendű összegeket takaríthat meg.

Egy egyszerű számítással alátámasztható, hogy a kihordási időre jutó pihenő, szabadnapok, átlagos betegségi és szabadságos napok figyelembevétele miatt milyen mértékben nő meg az adott munkaruha kihordási ideje és ez éves szinten milyen megtakarítást jelent. 

Egységes vállalati lekérdezés

A rendszer által biztosított beépített riportok egységesen alkalmazott vállalati kimutatások készítését teszik lehetővé.

A lekérdezések további elemzések és üzleti döntéselőkészítéseket támogathatnak, igazolhatnak.

pl. a beszállítások gyakorisága, költségei, cikk struktúrájának lekérdezésével és elemzésével alátámasztható a jelenlegi, avagy előkészíthető egy jövőbeni –  ezen terültre kiterjedő – beszerzési stratégia.

Tekintettel arra, hogy a vállalati szintű eszközvagyon nagy értéket képvisel, ezért a beszerzés és készletoptimalizálás kismértékű változtatása is igen komoly éves szintű megtakarítás lehetőségét hordozza magában.

Főbb jellemzők
 • Cikktörzs meghatározása (egyedi, nem egyedi azonosítóval, gyári számmal rendelkező cikkek és azok leíró adatainak meghatározása, fényképe)
 • Raktárak meghatározása
 • Pozíciónként, munkakörönként, munkavállalónként meghatározható, hogy a vállalati előírásoknak megfelelően milyen kiadott cikkekkel (és mennyiségekkel) kell rendelkeznie a munkakörének ellátásához
 • Kezeli a raktári kivételezéseket, bevételezéseket mind a dolgozók, mind a beszállítók között, az azokhoz kapcsolódó bizonylatokat
 • Kezeli a közvetlen raktárak közötti mozgásokat
 • Teljes körűen kezeli a selejtezés, leltározási folyamatokat, azokhoz kapcsolódó bizonylatokat
 • Kezeli a kihordási időt (figyeli annak lejártát). A munkaidő nyilvántartási rendszerben szereplő időadatok alapján 4 különböző módszer szerint tudja elvégezni a vizsgálatot (naptári hónap, naptári nap, ledolgozott nap, ledolgozott nap)
 • Kezeli az értékcsökkenés számítást. A munkaidő nyilvántartási rendszerben szereplő időadatok alapján 4 különböző módszer szerint tudja elvégezni a számítást (naptári hónap, naptári nap, ledolgozott nap, ledolgozott nap)
Munkavállalók elszámolása
Munkáltatói követelések

A rendszer integráltságából adódóan a kilépő dolgozók elszámolásánál a rendszerből kinyerhető a munkavállalónál lévő eszközök, azok nyilvántartási értékei. Ez lehetővé teszi a munkáltató és munkavállaló közötti értékalapú elszámolás megvalósítását, a munkáltatói követelések érvényesítését.

A rendszer által automatikusan kalkulált aktuális nyilvántartási érték biztosítja, hogy az elhagyott, eltűnt eszközök elszámolásával kapcsolatos munkáltatói követelések összegszerű érvényesítése hitelesen alátámasztható követelésként kezelhetőek, igazolhatóak

Munkavállalók elszámolása

A rendszer integráltságából adódóan a kilépő dolgozók elszámolásánál a rendszerből kinyerhető a munkavállalónál lévő eszközök, azok nyilvántartási értékei. Ez lehetővé teszi a munkáltató és munkavállaló közötti értékalapú elszámolás megvalósítását, a munkáltatói követelések érvényesítését.

Munkáltatói követelések

A rendszer által automatikusan kalkulált aktuális nyilvántartási érték biztosítja, hogy az elhagyott, eltűnt eszközök elszámolásával kapcsolatos munkáltatói követelések összegszerű érvényesítése hitelesen alátámasztható követelésként kezelhetőek, igazolhatóak

Fontosabb kimutatások
 • Cikkek pillanatnyi készlete
 • Rendelési javaslat
 • Beszállítások kimutatása
 • Ismert és ismeretlen hiány kimutatása
 • Dolgozói mozgások
 • Cikk mozgások
 • Raktár mozgások
 • Dolgozói mozgások
 • Dolgozónál lévő kintlévőségek
 • Alapellátások
 • Alapellátás eltérések
 • Milyen alapellátás nincs a dolgozónál
 • Aktuális készlet összehasonlítása
 • Dolgozói visszatérítések összehasonlítása
 • Szolgáltatóknál lévő kintlévőségek összehasonlítása
 • Beszállítások összehasonlítása
 • Ismert és Ismeretlen hiány összehasonlítása 
Cikkek pillanatnyi készletének kimutatása