fbpx

GINOP-6.1.6-17-2018-01167

KEDVEZMÉNYEZETT NEVE, CÍME

L-Soft Számítástechnikai, Műszaki, Fejlesztési Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
4400 Nyíregyháza, Dózsa György út 41.

PROJEKT CÍME

Munkavállalók képzése az L-Soft Zrt.-nél

SZERZŐDÖTT TÁMOGATÁS ÖSSZEGE

14 511 318 Ft

A TÁMOGATÁS MÉRTÉKE

100%

A projekt bemutatása

Az L-SOFT Zrt. büszke arra, hogy munkatársai a legmagasabb szakmai színvonalat képviselve végzik mindennapi munkájukat, cégünk ezért kiemelt figyelmet fordít munkavállalói folyamatos képzésére, továbbképzésére. A „Munkavállalók képzése az L-Soft Zrt.-nél” című projekt keretében tervezetten több mint 40 munkavállalónk vesz részt, valamennyi képzés a Fktv. 2.§ 5. pontja szerinti egyéb képzés, mely szakmai, személyközi és IKT kompetenciák fejlesztésére irányul, külső csoportos képzésként felnőttképző szolgáltató végzi cégünk székhelyén. A képzések vizsgával, és a képzést lebonyolító szerv által kiállított tanúsítvánnyal záródnak.

A támogatásból finanszírozott képzések:

  • Időgazdálkodás és kommunikáció tréning
  • Konfliktuskezelés
  • Gazdasági,- munkajogi- és vezetési ismeretek
  • Mentális tréning
  • Ipar 4.0 felkészítő képzés

A vállalkozás a projekt megvalósításával jelentősen növeli a munkaerő megtartó képességét. Ez a napjainkban jelentős versenyelőnyt jelent, így hozzájárul az L-Soft Zrt. piaci növekedéséhez.

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2021.07.21.

A projekt azonosító száma: GINOP-6.1.6-17-2018-01167

GINOP-5.3.2-16-2016-00563

KEDVEZMÉNYEZETT NEVE, CÍME

L-Soft Számítástechnikai, Műszaki, Fejlesztési Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
4400 Nyíregyháza, Dózsa György út 41.

PROJEKT CÍME

Rugalmas, családbarát foglalkoztatási módszerek fejlesztése az L-Soft Zrt.-nél

SZERZŐDÖTT TÁMOGATÁS ÖSSZEGE

14 490 960 Ft

A TÁMOGATÁS INTENZITÁSA

100%

A projekt bemutatása

A projekt megvalósítása során a vállalati munkaszervezési kultúra növelésével rugalmas munkavégzési formák kerültek elterjesztésre a piacbővítéssel járó növekvő munkaterhelés részbeni ellensúlyozása, a vállalkozás versenyképességének fenntartása, valamint a munka és magánélet összehangolása, egyensúlyának biztosítása, az egyéni élethelyzetekből adódó igényekhez történő jobb alkalmazkodás érdekében.

A projekt keretében külső trénerek igénybevételével a rugalmas munkavégzési formák sikeres alkalmazásához szükséges munkavállalói kompetenciák fejlesztésére is sor került, valamint egyéni és csoportos coachingok is megvalósultak.

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2018.03.02

A projekt azonosító száma: GINOP-5.3.2-16-2016-00563