fbpx

PIRAMIS™ bérprogram

A legjobb lehetőség arra, hogy a vállalat kezelje a munkavállalók teljes körű munkaügyi, bérszámfejtés feladatait

PIRAMIS Bérprogram szoftver illusztráció laptoppal és képi elemekkel

A PIRAMIS bérszámfejtő program kezeli a munkavállalók
teljes körű munkaügyi, bérszámfejtés feladatait.

Munkaszerződés:

 • Általános munkaszerződés (EKHO-s jogviszonyra is)
  • Munkavégzés behívás alapján
  • Munkakör megosztás
  • Több munkáltató által létesített munkaviszony
 • Egyszerűsített foglalkoztatás keretében történő jogviszonyokra
 • Tanulószerződéses jogviszonyra

Egyéb szerződés:

 • Megbízás
 • Tiszteletdíj
 • Egyéb

Szerződéses jogviszony formáját tekintve bérszámfejtés végezhető Munka- és Egyéb szerződésre.

Bérformát tekintve biztosított a havi díjas, óra díjas, illetve teljesítménybérezés keretében történő elszámolás. Lehetőség van a munkavállalók szerződéseiről, szerződésmódosításairól, munkaköri leírásáról bérváltozás értesítéséről különféle a felhasználó által definiált formátumok szerint nyomtatásokat kezdeményezni.

Bérszámfejtés

A számfejtés a havi jelenléti ív alapján automatikusan elszámolja a jogszabályok által meghatározott jövedelmeket és azok közterheit. A számfejtés kezeli a bonyolult végrehajtói letiltások elszámolását, kamat számítását, illetve több letiltás egyidejű kezelését. A visszamenőleges munkaidő korrekciókból adódó bérkülönbözet automatikusan kerül megállapításra és elszámolásra a hó végi rendszeres számfejtésben.

A bérszámfejtés kezeli a hó közi béremelést, akár visszamenőleges időszakra vagy előző évre vonatkozóan, a korrekciós időszakra mutató jogcímek korrekciós év és hónapra történő megbontásával. Lehetőség van devizás számfejtés végzésére, melyhez devizás karton is készíthető. A devizás számfejtés során bármilyen devizanemben megadott kifizetés forintos jövedelemelszámolása végezhető a jogszabályoknak megfelelően.

Jogszabály követés keretében a munka díjazás elszámolása támogatott a 2012. évi Munka Törvénykönyve módosítás előtti vagy utáni előírásoknak megfelelően: havibér számítása, bérpótlékok megállapítása, átlagkereset vagy távolléti díj számítása.

A számfejtésekhez szükséges jövedelemelszámolás vagy levonás adatok feldolgozásra történő előkészítése már hó közben is megtörténhet azáltal, hogy a számfejtendő jogcímek a számfejtés előkészítése funkcióba excel táblából betölthetők vagy kézzel is rögzíthetők.

A munkába járás költségtérítések (közúti -vasúti) elszámolása is biztosított annak megfelelően, hogy a munkáltató vagy a munkavállaló vásárolja meg a jegyeket, bérleteket.

Támogatott az önkéntes pénztárak munkáltatói és munkavállaló tagdíj hozzájárulások elszámolása, CAFE kártyák, Biztosítók, Magánynyugdíjpénztári tagságok automatikus számfejtése. A jogcím kódtár jogszabálykövetéshez szükséges jogcímeinek karbantartása központosított automatikus előállítással történik.

Egy hónapban korlátlan számú hóközi nem rendszeres kifizetés történhet.

Biztosított a TB ellátások 8 napon belül történő elszámolási lehetősége.
Lehetőség van a cafetéria juttatások tárgyhónapban történő kifizetésére hóközi nem rendszeres számfejtéssel. A Bérszámfejtő szoftver jogcím kódtára a felhasználó által elérhető és karbantartható. Dolgozónkénti és csoportos számfejtés is végezhető.

Ellenőrzés

A számfejtést követően a gyakorlati igényeknek megfelelő ellenőrző és kontroll listák, kimutatások többféle listázó funkció és technológia segítségével is elkészíthetők, a gyakorlati igényeknek megfelelően Excelbe exportálhatók. A vállalati bérösszesítő PIVOT (diagram megjelenítő) technológiával is támogatja a vezetői jelentések elkészítését.

A többféle tartalmú és nyomtatási formátumú fizetési lap készíthető. A fizetési lap előállítása kifizetési jegyzékkel borítékoló gépi előállítással is végezhető. A fizetési lap e-mailben való titkosított file küldéssel, vagy a WEB-es Önkiszolgáló portálról való letöltéssel is elérhető a munkavállaló számára

Szabad formátumú – szabadon paraméterezhető
tartalmú listázási lehetőségek

Lekérdezések a szerződéses adat, bér adat, munkaidő és létszám adatok kombinációjával. Ez egy olyan listázási lehetőség, ahol a felhasználó szabadon állíthat össze lekérdezéseket olyan adatokból, amelyeket nyilvántartunk a munkavállalóval, illetve a munkavállaló szerződésével kapcsolatban. Ilyen adatok pl. a képzettségi adatok, ezen belül az iskolai végzettség, szakképzettség, nyelvismeret, tanfolyamok. Egyéb adatok: gyermekek adatai, kommunikációs adatok, különböző igazolványok, pl. útlevél, jogosítvány, esetleg beléptető kártya stb. Számfejtéshez szükséges nyilatkozatok, mint a családi adóalapkedvezmény, első házasok kedvezménye, valamint a munkavállaló szerződésében rögzített jogviszonnyal, illetve a foglalkoztatással kapcsolatos adatok, pl. besorolási bér, munkakör, munkarend, munkaidőkeret stb.

A nyilvántartott adatok mellett kimutatások készíthetők a bérszámfejtéssel kapcsolatos munkaidő-, létszám- és számfejtési adatokról is.

Az egyes elemekre beállított minimum-maximum értékhatárral tovább szűkíthető a lista adattartalma. Pl. csak azokat a munkavállalókat szeretné látni, akiknek a besorolási bére 200 e és 250 ezer között van. Ez elkészített listák láthatóságát jogosultsággal lehet szabályozni.

A kapott lista a felhasználó igénye szerint átalakítható, szűrhető, rendezhető.

A bérszámfejtő által definiálható

adatok nyilvántartása

A dolgozók szerződés-, illetve adminisztratív adatai mellett lehetőség van, un. felhasználó által szabadon definiálható bővíthető adatok nyilvántartására, majd lekérdezésére a programban. A rendszerben a bérszámfejtő korlátlan számú – a dolgozót leíró – jellemzőt, jellemzőcsoportokat hozhat létre, amelyek mellett tetszőleges számú további attribútum és ahhoz kapcsolódó kódtár definiálható. (Pl. itt nyilvántartható tájékoztató jellegű adatok: a munkavállalók szabadidős tevékenységeire vonatkozó adatok, plusz juttatások, melyek nem vonnak maguk után elszámolási kötelezettséget, stb.)

Szociális hozzájárulás adókedvezmények

IGAZOLÁS ALAPJÁN SZÁMFEJTHETŐ KEDVEZMÉNYEK

 • Legalább 3 hónap nyilv. állásker. kedv.
 • Rend. állási tám. (közcélú fogl.)
 • Részmunkaidős fogl. kedvezmény
 • Rehabilitációs kártya kedvezménye
 • Megv. munkak. vállalkozók kedvezménye
 • 25 év alatti pályakezdő kedvezménye
 • Tartósan álláskeresők kedvezménye
 • GYES, GYED, GYET utáni fogl. kedvezmény
 • Szabad vállalk. zónában fogl. kedvezménye
 • Kutatók kedvezménye
 • Kutatók kedvezménye (doktori képzés)
 • Három gyerm. GYES, GYED, GYET kedvezmény

AUTOMATIKUSAN ADHATÓ

 • Szakképzettséget nem igénylők kedvezményét érvényesíteni kell, ha a feltételei fennállnak
 • Életkor szerinti kedvezményt érvényesíteni kell, ha a feltételei fennállnak
 • Mezőgazdasági munkakörben foglalkoztatottak kedvezményét érvényesíteni kell, ha a feltételeni fennállnak

Az ügyintézőnek nem kell eldöntenie, hogy a munkavállalónál milyen kedvezmény érvényesíthető, ugyanis a bérszámfejtő szoftver az összes adható kedvezményt számfejti, de csak a legkedvezőbbet érvényesíti. Az érvényesített szochó kedvezmények jogcímenként pl. vállalati bérösszesítőn kimutathatók.

Fizetési lap előállítása

 • 24-féle nyomtatási formátumban különféle adattartalommal –a vállalati sajátosságokra igazítható a fizetési lap
 • Fejlécben megjelenített adatok szabályozhatók
 • jogi személyenként akár több eltérő fizetési lap megjelenítési üzemmód is használható
 • fizetési lap e-mailben csoportos küldési lehetősége – Társaságunk fejlesztéseivel lehetőség szerint támogatja a papírmentes iroda megvalósítását. Amennyiben a vállalati belső szabályzatok megengedik, a munkavállalók által megadott e-mail címre elküldhető titkosított e-mailben a fizetési lapja. A levél megnyitása csak jelszó megadása után lehetséges. Ezek az e-mailek a felhasználó által leválogatott munkavállalói csoportoknak néhány kattintással egyszerűen előállíthatók és elküldhetők, titkosított file csatolással.
 • A kiküldés előtt előállított fájlok a felhasználók igénye szerint archiválhatók.
 • A webes Önkiszolgáló HR megoldásunkban a dolgozók megtekinthetik a fizetési lapjukat, tetszésük szerint nyomtathatják is azt, így szintén elkerülhetővé válik a fizetési lapok kinyomtatása.    

Más rendszerekből származó adatok betöltése

Támogatott a vállalat más rendszereiből – pl. termelésirányítási, teljesítménymérési, beléptető – származó adatok pl. egyéni munkarend-, munkaidő-, bérszámfejtési-, teljesítményszázalék adatok betöltése, beosztás tervek betöltése, jelenléti adatok betöltése.

Adatbetöltési lehetőségek

A PIRAMIS™ szoftver támogatja a külső rendszerekből érkező adatok (bérváltozás adatok, munkaidőadatok, egyéni munkarendek, bérszámfejtési adatok, szerződésmódosítások, önkéntes pénztári adatok, nem számfejtett őstermelői adatok a 08-as bevalláshoz, teljesítményszázalékok, beléptető rendszerekből adatátvétel) betöltését.

Munkarendek kezelése

A Munka Törvénykönyve szerint a munkáltató köteles a munkaviszony létrejöttekor meghatározni a munkavállaló számára a munkavégzés rendjét. A PIRAMIS™ rendszerben heti, havi, éves és egyéni munkarendek alakíthatók ki. A munkarend munkaszerződéshez rendelésével a munkaidő nyilvántartás kiinduló adatául szolgál. A munkarend definíciójának megfelelően a rendszer az Mt. szerinti műszakpótlékokat és jogosultságokat automatikusan megállapítja a munkaidő kezdete – vége alapján.

Lehetőség van a munkaközi szünet MT szerinti automatikus előállítására, vagy eltérő szünetterek alkalmazására attól függően, hogy a munkaközi szünet fizetett vagy nem fizetett. Beléptető rendszer használata esetén szintén a munkarendben előírt munkaidőhöz hasonlítja a szoftver a beléptető rendszerből kapott adatokat. A beléptető rendszer érkező BE-KI mozgás adatok kontrollként megjeleníthetők a munkaidő rögzítéskor vagy csoportos beosztás rögzítéskor.

Munkaidő analitika és létszámszámítás

A PIRAMIS™ bérszámfejtő szoftverben a ledolgozott munkaidő és távolléti adatok kizárólag napi megbontásban adható meg. E mellett a rendszerben lehetséges bizonyos munkaidő adatok havi szinten történő megadására is. A napi munkaidő nyilvántartás akár percnyi pontossággal alábontható a szerződés szintjén meghatározott alapértelmezett adatoktól eltérően szervezet, költséghely, üzemkód, munkaszám, munkafolyamat, szervezeti hierarchia kód szintű analitikában. A szervezet és költséghely szintek alatti analitikus szintek számát és kötelezőségét a vállalat határozhatja meg. 

A munkaidő szintjén megvalósuló analitikus bérfelosztási módszerek eltérőek lehetnek:

 • Dolgozónként megadott %-os analitika
 • Dolgozónként megadott óra alapú analitika

A PIRAMIS™ rendszerben a jogszabályoknak megfelelően napi megbontásban határozható meg és tárolhatók a jogi, statisztikai, nyitó, záró, átlagos állományi létszámadatok ebből adódóan többféle report támogatja azok kontroll kimutatását.

Munkaidőkeretes bérszámfejtés

A Munka Törvénykönyve lehetőséget biztosít a munkáltató számára, hogy a változó piaci igényekhez jobban alkalmazkodó, a havi munkaidő beosztástól eltérő, valamilyen időszakra megállapított munkaidőkeretet alkalmazhasson. A munkaidőmérleg kimutatás megtekinthető, lekérdezhető. A rendszerben szabadon definiálhatóak a munkaidőkeret időszakok: lehetnek akár hónapközben kezdődők vagy éven átnyúlók is. A dolgozó időközben áthelyezhető egyik típusú munkaidőkeretből egy másikba. A rendszerben rögzített munkaidőadatok alapján a munkaidőmérleg kimutatás tárgyévben bármely időszakra lekérdezhető. A munkaidőkeret periódus végén kimutatott eltérések rendezése igény szerint a bérszámfejtés felé történő feladással rendezhető.

Bérszámfejtési adatok analitikus tárolása
A PIRAMIS™ bérprogramban a számfejtett béradatok analitikája már a munkaidő szintjén is leképződik ez által biztosítva az analitikus bérfelosztást. A bérszámfejtési adatok analitikus főkönyvi feladása ezáltal biztosított. A főkönyvben már csak a kontírozási szabályt kell megadni, ez alapján automatikusan végzi a rendszer a béradatok analitikus bérfeladását.A munkaidő és béradatok analitikus alábontása az utókalkulációhoz is szolgáltat fontos részletes információkat.
TB ellátások elszámolása

A  PIRAMIS™ program az orvosi igazolások rögzítése alapján automatikusan elvégzi a munkaidő adatok korrekcióját és számfejtésben történő érvényesítését. Az ellátások alapját a jogszabályi előírásoknak megfelelően a 08 bevallás adataiból gyűjti a rendszer. Az ellátások elszámolása, adatmegállapító lap előállítása a számfejtett irányadó időszakból automatikusan történik.

Analitikus adatszolgáltatások
lefúrás technológia
A PIRAMIS™ adatszolgáltatásainak egyes rovataiban gyűjtött összesített adatok vonatkozásában meg tudja mutatni a szoftver, hogy az adott rovat összegét milyen számfejtett jogcímekből és munkavállalói adatokból gyűjtötte ki.
Végrehajtói letiltások kezelése

A PIRAMIS™ szoftver kezeli a végrehajtói letiltásokat ezzel is segítve ügyintézőket. A végrehajtói letiltások kezelése megoldást kínál a napi gyakorlatnak megfelelő esetek egyszerű rögzítésére és kezelésére, a kamat automatikus számolására a sávos jutalékszámításra

Számfejtési korrekciók kezelése

A PIRAMIS™ bérszámfejtő programban teljes körűen támogatott a munkaidő és bérszámfejtési adatok visszamenőleges korrekcióinak a kezelése.
Ezek a korrekciók származhatnak visszamenőleges béremelésből, a munkaidő adat korrekciójából. 
A rendszerben az eredeti állapot mellett minden korrekciós számfejtési adat megőrződik és visszamenőlegesen lekérdezhető mindkét állapot szerinti adat.  A különbözeti tételek automatikus leképezése a korrekció alapján.

Devizás számfejtés és karton

Külföldi kiküldetésben végzett munkavégzés esetén a kiküldetésre – akár többféle devizanemben – kifizetett napidíj törvény szerinti adómentes és adóköteles rész megállapítása.

SZJA előleg és járulékok számfejtése, devizás karton vezetése, és a devizában számfejtett napidíjak – az átváltások miatti kerekítésekből eredő eltérésekkel együtt történő – főkönyvi feladása. 

Devizában megadott havibér:
A munkaszerződésben devizában meghatározható a besorolási bér, melynek elszámolható: kifizetés napján érvényes devizaárfolyamon vagy a felhasználó által megadott napi árfolyamon.

Automatikus szerződésmódosítás történik a PIRAMIS™-ban
 • Visszamenőleges fizetésemelés esetén
 • Tömeges költséghely változás excel táblás betöltéskor
 • Munkarend vagy munkakör változások excel táblás betöltésekor
Exportálási lehetőség
PIRAMIS™ bérszámfejtő programban technológia segítségével a felhasználó beállíthatja az igényei szerint az adatoszlopokat.

Néhány kattintással tetszése szerint összesítheti, csoportosításokat végezhet, majd különböző fájlformátumokba exportálhatja (xls, pdf, stb.) a képernyőn látható módon az adatokat.

Kölcsönzött munkaerő kezelése

A PIRAMIS™ rendszerben nyilvántartásba vehetők a munkaerő-kölcsönző cégektől igényelt munkavállalók.

Nyilvántartható és karbantartható a kölcsönzött munkavállaló adminisztratív egyéb leíró adatai, kiegészítve igény szerint a felhasználó által szabadon beállítható és bővíthető adatokkal.

A bérelt munkaerő jelenléti munkaidő adatai is nyilvántarthatók, illetve TMUNK adatszolgálatás is készíthető. 

Jogutódlás kezelése

A jogelőd cég megnevezésével és a cégtől való átvétel napjának ismeretében a bérszámfejtő program kezeli az előző jogi személyre és az új jogi személyre vonatkozó adatokat a T1041 adatszolgáltatás tekintetében.

Nyilvántartható és karbantartható a kölcsönzött munkavállaló adminisztratív egyéb leíró adatai, kiegészítve igény szerint a felhasználó által szabadon beállítható és bővíthető adatokkal.

A kölcsönzött munkaerő jelenléti munkaidő adatai is nyilvántarthatók, illetve TMUNK adatszolgálatás is készíthető.

Azonnali információ az összesített adatokról (bérszámfejtési jogcímekről) a bérszámfejtés közben: jobb egérgombbal kattintva az összesített adaton a bérszámfejtő megnézheti:

 • az előző hónapban számfejtett adatot
 • milyen részösszegekből épül fel az összesített adat
 • megnézheti a jogcím beállításait 

Visszamenőleges bérváltozás – a megelőző hónapokra felvitt munkabér emelés kihatással van az alapbérre, pótlékokra, kiegészítő bérekre, betegszabadságra. A PIRAMIS™ bérprogramban a bérváltozás dolgozónként, tetszőleges munkavállalói csoportokra (akár költséghely, szervezet stb. szerint leválogatva) %-os vagy fix összegben is megtörténhet visszamenőlegesen.
A  bérváltozás számfejtése után automatikusan előállít a PIRAMIS™ egy szerződésmódosítást az adott munkavállalónak, az új besorolási illetve változóbérrel.

Munkaidő kimutatás – a képen látható lista a felhasználó igényei szerint alakítható. Az oszlopokat a szürke csoportosítható mezőbe húzva, egyedi igény szerint tetszőlegesen hozható létre újabb kimutatás – az itt látható beállításon havei megbontásban látható a munkavállaló munkaidőadatainak összegzése. A táblázatos megjelenítés oszlopai szűrőként működnek, így a kigyűjtött adatok tovább szűrhetők és Excel táblázatba exportálhatók.

PIVOT technológia támogatja a vállalati bérösszesítő kimutatást

A PIVOT tábla lekérdezések lehetőséget adnak a kigyűjtött adatok grafikus megjelenítésére is. Kijelölhetőek azok az adatok, melyeket szeretnénk megjeleníteni a grafikonon. Vállalati bérösszesítő rendelkezésre álló jogcímeiből a felhasználó összeválogathatja, melyeket szeretne az aktuális kimutatásában szerepeltetni. 

Aktuális
videóink

KÉRJE AJÁNLATUNKAT

PIRAMIS™ PROGRAMOK