fbpx

Szervezetfejlesztés informatikai támogatással
a sokszintű vállalati hierarchiák modellezéséhez
és kiépítéséhez…

Szervezetfejlesztés informatikai támogatással

A PIRAMIS™ szervezetfejlesztés nagyfokú tervezési szabadságot ad a különböző tevékenységekhez, munkafolyamatokhoz kötődő hierarchikus viszonyok (alá/felé rendeltségek) modellezésére, kiépítésére. Ezek lehetnek pl. projektműködtetési, vezetési, ellenőrzési struktúrák.

A vállalati struktúra ábrázolása grafikus diagramokkal és táblázatos formában is történhet.

A vállalati tevékenységbe kapcsolt külső partnerek hierarchiában elfoglalt helye is megjeleníthető a termékcsalád integráltsága révén, az egyéb modulokban nyilvántartott szerződések alapján rögzített vállalkozók, vállalatok is berendelhetők a hierarchiába.

Szervezeti hierarchia

Felépíthető a szervezeti egység típusok hierarchiája.

A hierarchiákat alkotó szervezetek leíró adatai is tárolhatók – ezek lehetnek számlaszámok, vezetők, cím-, kommunikációs adatok.

Biztosított a hierarchiák változásainak történeti követése, ezáltal követhető a munkavállalók struktúrákban elfoglalt helyei akár évekkel az aktuális szervezeti felépítés előtt is.

A teljes szervezet megjelenítése mellett adott a lehetőség az egyes munkavállalók egymáshoz való hierarchikus viszonyainak – felettes/beosztott/helyettes – karbantartására, lekérdezésére is. A modul az egyének szintjén is több hierarchia kezelését biztosítja, munkajogi-, üzleti- és egyéb szempontok szerint.

ÚJDONSÁG! Organigram szervezeti felépítés ábra

Az Organigram (más néven: szervezeti felépítés ábra) a személyi hierarchiai szintek grafikus megjelenítését teszi lehetővé, kiegészítve különböző információkkal a megjelenített munkavállalókról.

Az organigram egy hasznos, vizuális infokommunikációs eszköznek tekinthető. Leképezi a szervezet hierarchia szintjeit, érthetővé teszi a felelősségi- és hatásköröket, utasítási, irányítási és ellenőrzési jogköröket, kommunikációs / információ-áramlási utakat. Alapvető célja, hogy áttekinthetőséget biztosítson.

Előnye, hogy elősegítheti a hatékony kommunikációt és az összehangolt munkát a részlegek között. Segítségével a munkavállalók, az érdekeltek és a vezetők is könnyebben megérthetik a vállalkozás hierarchiáját, valamint annak felépítését, és jobban összpontosíthatnak a közös célokra. Meghatározó eszköz lehet a szervezet mindennapi működése szempontjából.

Aktuális
videóink