fbpx

Hatályos a kollektív szerződésünk?

Egy probléma, amire kevés figyelem vetül

A kollektív szerződés kötése nagyon hasznos lehet abban az esetben, ha a munkáltatónál már működik egy kollektív szerződés kötésére jogosult szakszervezet. Többek között a munkaidőbeosztásra, a munkaidőkeret vagy a rendkívüli munkavégzés hosszára vonatkozóan is megállapodhatunk kedvezően, de pl. hátrányos jogkövetkezményeket is megállapíthatunk, vagy a bérpótlékokat is a törvényhez képest kedvezően állapíthatjuk meg.

Van azonban egy olyan aspektusa a kollektív szerződésnek, amelyre kevés figyelem irányul, ugyanakkor óriási jelentősége van: Még pedig az, hogy kivel kötjük a kollektív szerződést.

Szakszervezettel kötött kollektív szerződés

Az első kérdésnek minden annak kell lennie, hogy vajon szakszervezet-e az az entitás, akivel kollektív szerződést kötünk. Így vizsgálandó, hogy önálló jogi személyiséggel rendelkezik-e, a tagjai munkavállalók-e – ennek kapcsán nem egyszer fordul elő, hogy a kollektív szerződést kötő entitás valamiféle nagyobb entitás szervezeti egysége, ami csak és kizárólag akkor fogadható el, ha a szervezeti egység a nagyobb entitás képviseletében jár el megfelelő felhatalmazottság alapján, és a nagyobb entitás pedig szakszervezetnek minősül.

Mit ér a közjegyzői nyilatkozat?

A következő vizsgálandó kérdés, hogy a szakszervezetnek kellő tagsága van-e ahhoz, hogy kollektív szerződést kössön. A törvény alapján ez – némi leegyszerűsítéssel – a munkavállalók 10%-a.. Nem egyszer előfordul, sőt, akár általános gyakorlatnak is mondható, hogy a szakszervezet vezetője egy, saját maga által egy közjegyző előtt tett nyilatkozattal próbálja „igazolni” a taglétszámot.

Ne felejtsük el azonban, hogy ez az irat hiába „közjegyzői”, az mindössze azt igazolja, hogy a nyilatkozattevő (a szakszervezet vezetője) úgy nyilatkozott a közjegyző előtt, hogy a szakszervezetnek ennyi és ennyi tagja van. Azaz a „közjegyzői okirat” valójában nem a taglétszámot, csak a szakszervezeti vezető saját nyilatkozatát „igazolja” – más szavakkal nem ér semmit.

igazolás

Szakszervezeti létszám igazolásának dilemmája

Ugyanez a helyzet természetesen a szakszervezeti vezetők által nem közjegyzői okiratban, hanem saját név alatt kiállított „igazolásokkal” is.

A szakszervezeti tagság ugyanakkor az adatvédelmi és munkajogi szabályok alapján olyan személyes adat, amelyet főszabály szerint a munkáltató nem kezelhet. Tehát a szakszervezeti létszám igazolásának dilemmája valójában egy nehezen kezelhető kérdés, amely jogalkotói megoldásért kiált.

Ennek hiányában csak olyan megoldások jöhetnek szóba – több-kevesebb jogi rizikóval – mint a tagdíjlevonások adatainak felhasználása (ami ugye nem pontos, hiszen készpénzbefizető tagok is lehetnek), vagy valamiféle titoktartásra kötelezett tagszámláló bizottság alkalmazása.

Hatályos-e a kollektív szerződésünk?

Szintén ügyelnünk kell arra, hogy 2023 őszéről egyértelmű a jogi helyzet abban a tekintetben, hogy amennyiben egy szakszervezet a kollektív szerződés hatályba lépését követően tesz szert 10%-nyi tagságra, úgy kollektív szerződéskötő féllé válik, azaz a kollektív szerződés legközelebbi módosításától ezen szakszervezet aláírása is szükséges lesz a kollektív szerződés módosításához.

Az ellenkező esetről se feledkezzünk meg: A kollektív szerződés hatályát veszti, ha a szakszervezet 10% alá esik. Ezen okból is fontos a szakszervezeti tagság valamilyen, munkáltató általi ellenőrzése.

Azt a helyzetet mindenképpen kerüljük el, hogy hiedelmünk szerint, vagy látszólag érvényes és hatályos kollektív szerződés van a cégünknél, a valóságban azonban ez nincs így.

Jogalap nélküli szabályozás

Egy ilyen helyzet „katasztrófához” is vezethet, hiszen előfordulhat, hogy jogalap nélkül rendeltünk el hosszabb munkaidőkeretet vagy rendkívüli munkavégzést. Ráadásul, a tévesen érvényesnek és hatályosnak hitt kollektív szerződés alapján fizetett, a törvényihez képest extra juttatások könnyen „egyoldalú munkáltatói juttatásnak” is minősülhetnek, amelyek visszavonása a vonatkozó munkajogi szabályozás alapján nagyon nehéz, szinte lehetetlen.

A kollektív szerződések tekintetében még egy dologra ügyelnünk kell: Vajon nincs-e olyan kollektív szerződés, amelyet nem a munkáltató kötött, azonban jogi szabályozás alapján kiterjed a munkáltatóra a hatálya? Ilyen lehet pl. a miniszter által az egész ágazatra kiterjesztett hatályú kollektív szerződés.

dr. Fodor T. Gábor

Piramis szoftverek

Speciális foglalkoztatási formák

A tipikus munkaviszonyon túl számos speciális foglalkoztatási formát ismerünk a bérszámfejtésben, ahol el kell térni az általános szabálytól.

Bértranszparencia

A 2026-os EU-s bértranszparencia irányelv átvételére már most el kell kezdeni a felkészülést – különben késő lesz!

NIS2

Mit érdemes tudni a NIS2 Irányelvről? Kiberbiztonsági erősítés az EU-ban – Fontos tudnivalók és hatások az ágazatokra.

Kékgallérosok és a munkahelyi digitalizáció

Kékgallérosok és a munkahelyi digitalizáció Amikor a digitalizációról beszélünk elsőként még mindig a különböző vállalatirányítási rendszerekre, home office-ra, digitális dokumentumokra és papírmentes irodára, vagy automatizált gépsorokra gondolunk, pedig a digitális...

KÖLTSÉGELEMZÉS és MUNKAIDŐ – NYILVÁNTARTÁS

Hatékony költségelemzést támogató munkaidő-nyilvántartás szoftvert keresel? Az L-SOFT Piramis™ Munkaidőm a megoldás!

Dun & Bradstreet tanúsítványt kapott az L-SOFT

Dun & Bradstreet minősítés alapján az L-SOFT pénzügyi stabilitása kiemelkedő, AAA Tanúsítvánnyal a piac megbecsült, kiemelkedő szereplője.

Magyarországon is életbe lép az ESG-törvény

2024 január 1.-től életbe lép Magyarországon is az Országgyűlés által elfogadott ESG-törvény az EU-s szabályozásnak megfelelően.

A szakképzési rendszer legfontosabb változásai

A 2023-as szakképzési rendszer legfontosabb változásai kedvezményeket biztosítanak a duális képzőhelyeken.

ESG megfelelés kihívásai a gyakorlatban

Milyen lépései vannak az ESG rendszerünk kialakításának? ESG megfelelés kihívásai a gyakorlatban, elvárások, információbiztonsági szempontok.

Hogyan feleljünk meg az ESG elvárásoknak?

HR-kihívások újratervezése az EU fenntarthatósági (ESG) előírásai miatt. Hogyan felelhetünk meg az ESG elvárásoknak okos-HR szoftverekkel?