fbpx

A szakképzési rendszer legfontosabb változásai

A szakképzési rendszer átalakítása már 2020-ban elkezdődött és igyekszik igazodni a változó világunk folyamatos fejlődéséhez, gazdasági és munkaerőpiaci helyzetéhez. A szakképzésben lezajlott átalakítás utólagos hatásvizsgálata következményeként 2023. július 1-jétől jelentősen módosultak a szakirányú oktatás megszervezésének keretei. A módosító törvény végső előterjesztői indokolása szerint a módosítások célja, hogy tovább erősítsék a rendszer működésének hatékonyságát. A szabályozás célja volt a felnőttek szakirányú oktatásban való részvételének elősegítése is.

Bár a módosítások 2023. július 1-jével léptek hatályba, a szakirányú oktatás és a szakképzési munkaszerződés módosított szabályait 2023. szeptember 1-jétől kellett alkalmazni az akkor folyamatban lévő szakirányú oktatásra, tekintet nélkül a szakképzési munkaszerződés megkötésének időpontjára.

Sajátfoglalkoztató általi oktatás

A korábbi, végrehajtási rendelteben szabályozott tárgykör törvényi szintre emelésével a szakirányú oktatás két sajátos esetét határozza meg a törvény. A szakirányú oktatás teljesítése történhet többes jogviszonyban, valamint saját foglalkoztatónál.

A szakirányú oktatást a saját foglalkoztató két módon szervezheti meg. Arra vagy szakképzési munkaszerződést köt az általa foglalkoztatott személlyel, vagy annak a már meglévő munkaszerződését, illetve kinevezését módosítja. A szakképzési munkaszerződés megkötésére csak abban az esetben kerülhet sor, ha annak feltételei egyébként fennállnak, vagyis a foglalkoztatónak duális képzőhelynek is kell lennie, szakképzési munkaszerződést ugyanis kizárólag duális képzőhely köthet.

Meglévő munkaszerződés módosítása

Amennyiben a foglalkoztató az általa foglalkoztatott személy már meglévő munkaszerződését módosítja, a módosított munkaszerződés nem minősül szakképzési munkaszerződésnek, így a törvény szakképzési munkaszerződésre vonatkozó rendelkezéseit sem kell alkalmazni.

A foglalkoztató tevékenységének az adott szakma ágazatához kapcsolódnia kell, vagyis az ilyen foglalkoztatónak is rendelkeznie kell azokkal a kompetenciákkal, amelyek átadására az adott szakma oktatásában a duális képzőhely részéről szükség van. A foglalkoztatóra – a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló kormányrendeletben meghatározott eltérésekkel – a duális képzőhelyre meghatározott szabályokat kell alkalmazni.

Jelentős kedvezményeket biztosít a szakképzési munkaszerződés

Az adómentesség, adókedvezmények igénybevétele szempontjából azonban jelentősége van annak, hogy szakképzési munkaszerződésnek minősül-e az adott szerződés. A szakképzési munkaszerződésre tekintettel igénybe vehető szociális hozzájárulási adó kedvezmény – melynek módosított rendelkezései 2023. augusztus 1-ével léptek hatályba -, egyéb adókedvezmények, adómentesség kizárólag a szakképzési munkaszerződések tekintetében érhetőek el, vehetők igénybe.

szakképzési rendszer

Hatálybalépés előtt megkezdett szakképzés

A módosító törvény hatálybalépésével összefüggő szabályozási átmenet alapján a saját foglalkoztató – saját dolgozóval a törvénymódosítás hatálybalépését megelőzően megkötött szakképzési munkaszerződés alapján legfeljebb 2023. december 31-éig folytathatja a szakirányú oktatást a duális képzőhelyek nyilvántartásába való felvétele nélkül. Az ilyen szakképzési munkaszerződés 2023. december 31-én megszűnik, ha e határidőig nem kerül sor a nyilvántartásába történő felvételére.

A módosítást megelőzően, a korábbi szabályok szerint módosított munkaszerződés 2023. december 31-éig minősül szakképzési munkaszerződésnek, a foglalkoztatót pedig az általa folytatott szakirányú oktatás tekintetében duális képzőhelynek kell tekinteni eddig az időpontig, tekintet nélkül arra, hogy a duális képzőhelyek nyilvántartásában szerepel-e.

Csak duális képzőhelyeknek jár a kedvezmény

Ezen szerződések tekintetében a foglalkoztatónak meg kell tennie a szükséges lépéseket, hogy 2023. december 31-ig a duális képzőhelyek nyilvántartásába felvételére kerüljön, és a saját foglalkoztatottjával a hatályos szabályok szerint szakképzési munkaszerződést kössön a munkaszerződés mellett, amennyiben az adókedvezmények által nyújtott támogatást igénybe kívánja venni.

A pénzügyi szempontok mellett az emberierőforrás-gazdálkodás szempontjából, a képzett munkaerő biztosítása, a foglalkoztatás minőségének a fejlesztése, a munkaerő megtartás, a munkavállalói elégettség növelése tekintetében is jelentőséggel bír a szakképzés adta lehetőségek felhasználása.

Piramis szoftverek

Kollektív szerződés problémája

A kollektív szerződés hatályosságának vizsgálata: gyakran figyelmen kívül hagyott probléma a munkajogban.

Dun & Bradstreet tanúsítványt kapott az L-SOFT

Dun & Bradstreet minősítés alapján az L-SOFT pénzügyi stabilitása kiemelkedő, AAA Tanúsítvánnyal a piac megbecsült, kiemelkedő szereplője.

Magyarországon is életbe lép az ESG-törvény

2024 január 1.-től életbe lép Magyarországon is az Országgyűlés által elfogadott ESG-törvény az EU-s szabályozásnak megfelelően.

ESG megfelelés kihívásai a gyakorlatban

Milyen lépései vannak az ESG rendszerünk kialakításának? ESG megfelelés kihívásai a gyakorlatban, elvárások, információbiztonsági szempontok.

Hogyan feleljünk meg az ESG elvárásoknak?

HR-kihívások újratervezése az EU fenntarthatósági (ESG) előírásai miatt. Hogyan felelhetünk meg az ESG elvárásoknak okos-HR szoftverekkel?

A MASZSZ nem írja alá a minimálbér-megállapodást

Megszületett a 2024-es minimálbér-emelésről szóló megállapodás, a MASZSZ szociálpolitikai okok miatt nem írja alá.

Munka Törvénykönyv és Uniós Nem Megfelelősség

Dr. Fodor T. Gábor cikksorozatában tovább vizsgálja az uniós megfelelőségi kérdéseket a Munka Törvénykönyve munkaidős fejezete kapcsán.

Szolgáltatás Kiszervezés: Növekvő Üzleti Trend

Ismerd meg a növekvő üzleti trendet: a szolgáltatás kiszervezés hatékony stratégia a vállalati versenyképesség növelésére és a sikerre.

Szabálysértő a Munkaidő szabályozás?

„Szabálysértő a munkaidő szabályozás? Mi lesz az Európai Bíróság ítélete a magyar munkaidő és pihenőidő szabályozás tekintetében.”

Végrehajtói letiltás és levonás munkabérből

Ismerje meg a Munka Törvénykönyvének (Mt.) rendelkezéseit a munkabér levonásáról és végrehajtásáról. Tudjon meg részleteket a levonási szabályokról, a levonásmentes munkabérrészről és a munkáltatói felelősségről a végrehajtás során.