fbpx

A szakképzési rendszer legfontosabb változásai

A szakképzési rendszer átalakítása már 2020-ban elkezdődött és igyekszik igazodni a változó világunk folyamatos fejlődéséhez, gazdasági és munkaerőpiaci helyzetéhez. A szakképzésben lezajlott átalakítás utólagos hatásvizsgálata következményeként 2023. július 1-jétől jelentősen módosultak a szakirányú oktatás megszervezésének keretei. A módosító törvény végső előterjesztői indokolása szerint a módosítások célja, hogy tovább erősítsék a rendszer működésének hatékonyságát. A szabályozás célja volt a felnőttek szakirányú oktatásban való részvételének elősegítése is.

Bár a módosítások 2023. július 1-jével léptek hatályba, a szakirányú oktatás és a szakképzési munkaszerződés módosított szabályait 2023. szeptember 1-jétől kellett alkalmazni az akkor folyamatban lévő szakirányú oktatásra, tekintet nélkül a szakképzési munkaszerződés megkötésének időpontjára.

Sajátfoglalkoztató általi oktatás

A korábbi, végrehajtási rendelteben szabályozott tárgykör törvényi szintre emelésével a szakirányú oktatás két sajátos esetét határozza meg a törvény. A szakirányú oktatás teljesítése történhet többes jogviszonyban, valamint saját foglalkoztatónál.

A szakirányú oktatást a saját foglalkoztató két módon szervezheti meg. Arra vagy szakképzési munkaszerződést köt az általa foglalkoztatott személlyel, vagy annak a már meglévő munkaszerződését, illetve kinevezését módosítja. A szakképzési munkaszerződés megkötésére csak abban az esetben kerülhet sor, ha annak feltételei egyébként fennállnak, vagyis a foglalkoztatónak duális képzőhelynek is kell lennie, szakképzési munkaszerződést ugyanis kizárólag duális képzőhely köthet.

Meglévő munkaszerződés módosítása

Amennyiben a foglalkoztató az általa foglalkoztatott személy már meglévő munkaszerződését módosítja, a módosított munkaszerződés nem minősül szakképzési munkaszerződésnek, így a törvény szakképzési munkaszerződésre vonatkozó rendelkezéseit sem kell alkalmazni.

A foglalkoztató tevékenységének az adott szakma ágazatához kapcsolódnia kell, vagyis az ilyen foglalkoztatónak is rendelkeznie kell azokkal a kompetenciákkal, amelyek átadására az adott szakma oktatásában a duális képzőhely részéről szükség van. A foglalkoztatóra – a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló kormányrendeletben meghatározott eltérésekkel – a duális képzőhelyre meghatározott szabályokat kell alkalmazni.

Jelentős kedvezményeket biztosít a szakképzési munkaszerződés

Az adómentesség, adókedvezmények igénybevétele szempontjából azonban jelentősége van annak, hogy szakképzési munkaszerződésnek minősül-e az adott szerződés. A szakképzési munkaszerződésre tekintettel igénybe vehető szociális hozzájárulási adó kedvezmény – melynek módosított rendelkezései 2023. augusztus 1-ével léptek hatályba -, egyéb adókedvezmények, adómentesség kizárólag a szakképzési munkaszerződések tekintetében érhetőek el, vehetők igénybe.

szakképzési rendszer

Hatálybalépés előtt megkezdett szakképzés

A módosító törvény hatálybalépésével összefüggő szabályozási átmenet alapján a saját foglalkoztató – saját dolgozóval a törvénymódosítás hatálybalépését megelőzően megkötött szakképzési munkaszerződés alapján legfeljebb 2023. december 31-éig folytathatja a szakirányú oktatást a duális képzőhelyek nyilvántartásába való felvétele nélkül. Az ilyen szakképzési munkaszerződés 2023. december 31-én megszűnik, ha e határidőig nem kerül sor a nyilvántartásába történő felvételére.

A módosítást megelőzően, a korábbi szabályok szerint módosított munkaszerződés 2023. december 31-éig minősül szakképzési munkaszerződésnek, a foglalkoztatót pedig az általa folytatott szakirányú oktatás tekintetében duális képzőhelynek kell tekinteni eddig az időpontig, tekintet nélkül arra, hogy a duális képzőhelyek nyilvántartásában szerepel-e.

Csak duális képzőhelyeknek jár a kedvezmény

Ezen szerződések tekintetében a foglalkoztatónak meg kell tennie a szükséges lépéseket, hogy 2023. december 31-ig a duális képzőhelyek nyilvántartásába felvételére kerüljön, és a saját foglalkoztatottjával a hatályos szabályok szerint szakképzési munkaszerződést kössön a munkaszerződés mellett, amennyiben az adókedvezmények által nyújtott támogatást igénybe kívánja venni.

A pénzügyi szempontok mellett az emberierőforrás-gazdálkodás szempontjából, a képzett munkaerő biztosítása, a foglalkoztatás minőségének a fejlesztése, a munkaerő megtartás, a munkavállalói elégettség növelése tekintetében is jelentőséggel bír a szakképzés adta lehetőségek felhasználása.

Piramis szoftverek

L-SOFT karrier nap

2024-ben is karrier napot tartott a Nyíregyházi Egyetem a tehetséggondozás jegyében, melyen az L-SOFT Zrt. is részt vett.

EcoVadis

Az EcoVadis elismert fenntarthatósági értékelő platform, amely a vállalatok és beszállítók környezeti és társadalmi teljesítményét vizsgálja.

L-Soft EcoVadis Minősítés

Bronz minősítéssel értékelte az L-SOFT Zrt. felelősségvállalási és fenntarthatósági tevékenységét az EcoVadis.

Speciális foglalkoztatási formák

A tipikus munkaviszonyon túl számos speciális foglalkoztatási formát ismerünk a bérszámfejtésben, ahol el kell térni az általános szabálytól.

Bértranszparencia

A 2026-os EU-s bértranszparencia irányelv átvételére már most el kell kezdeni a felkészülést – különben késő lesz!

NIS2

Mit érdemes tudni a NIS2 Irányelvről? Kiberbiztonsági erősítés az EU-ban – Fontos tudnivalók és hatások az ágazatokra.

Kékgallérosok és a munkahelyi digitalizáció

Kékgallérosok és a munkahelyi digitalizációAmikor a digitalizációról beszélünk elsőként még mindig a különböző vállalatirányítási rendszerekre, home office-ra, digitális dokumentumokra és papírmentes irodára, vagy automatizált gépsorokra gondolunk, pedig a digitális...

KÖLTSÉGELEMZÉS és MUNKAIDŐ – NYILVÁNTARTÁS

Hatékony költségelemzést támogató munkaidő-nyilvántartás szoftvert keresel? Az L-SOFT Piramis™ Munkaidőm a megoldás!

Kollektív szerződés problémája

A kollektív szerződés hatályosságának vizsgálata: gyakran figyelmen kívül hagyott probléma a munkajogban.

Dun & Bradstreet tanúsítványt kapott az L-SOFT

Dun & Bradstreet minősítés alapján az L-SOFT pénzügyi stabilitása kiemelkedő, AAA Tanúsítvánnyal a piac megbecsült, kiemelkedő szereplője.