fbpx
web Beo

WEBES BEOSZTÁSTERVEZÉS 

A webes beosztástervezéshez nem szükséges telepíteni semmilyen applikációt egy böngészőn kívül. Miután beírtuk a böngészőbe az elérési címet, bejelentkezés után már kezdhetjük is a munkát. Ennek köszönhetően a munkahelyen kívülről, akár otthonról is be tudunk lépni a rendszerbe!

A webes beosztástervezés a rendelkezésre álló munkaerő számára előírt munkaidő tervezésére és beosztására szolgál.

Alkalmazásával teljesíthető az az egyszerűen megfogalmazható, de annál nehezebben kivitelezhető igény, hogy mindenki végezze a munkáját a megfelelő időben és helyen.Több száz, vagy több ezer munkavállaló esetében nehezen kezelhető kritikus feladat a létszám nagyságából adódóan a beosztás, szabadság tervezése, miközben figyelembe kell venni a vonatkozó jogszabályok korlátozásait.

web Beo

WEBES BEOSZTÁSTERVEZÉS 

 A webes beosztástervezéshez nem szükséges telepíteni semmilyen applikációt egy böngészőn kívül. Miután beírtuk a böngészőbe az elérési címet, bejelentkezés után már kezdhetjük is a munkát. Ennek köszönhetően a munkahelyen kívülről, akár otthonról is be tudunk lépni a rendszerbe!

A webes beosztástervezés a rendelkezésre álló munkaerő számára előírt munkaidő tervezésére és beosztására szolgál.

Alkalmazásával teljesíthető az az egyszerűen megfogalmazható, de annál nehezebben kivitelezhető igény, hogy mindenki végezze a munkáját a megfelelő időben és helyen.Több száz, vagy több ezer munkavállaló esetében nehezen kezelhető kritikus feladat a létszám nagyságából adódóan a beosztás, szabadság tervezése, miközben figyelembe kell venni a vonatkozó jogszabályok korlátozásait. 

TERMÉK FŐBB JELLEMZŐI

MT ellenőrzések

Your Subtitle Goes Here
3

A webes beosztás tervezés elsődleges feladata a vállalat különböző szervezeti egységein lévő, elsődlegesen egyenlőtlen beosztású dolgozók beosztástervének előzetes elkészítése, úgy, hogy az elkészült beosztásterv teljesítse mindazokat az előírásokat, amelyet a Munka törvénykönyve fogalmaz meg a beosztásokra vonatkozóan, valamint megfeleljen az adott társaság elvárásainak.

A webes beosztástervezés program alkalmazásával a beosztást tervező személy képessé válik a feladatát úgy elvégezni, hogy a Munka Törvénykönyve (MT) szabályozásaival ellentmondó tervet nem készíthet. A PIRAMIS™ Webes Beosztástervezés MT ellenőrzése segíti a tervezést végző személyt abban, hogy olyan tervet készíthessen, amely betartja alábbi területek szabályait:

Napi maximum munkaidő túllépésének vizsgálata

 • Munkaközi szünet meglétének vizsgálata
 • Két munkavégzés közötti szükséges pihenőidő meglétének vizsgálata
 • Heti pihenőidő meglétének vizsgálata
 • Vasárnapi pihenőidő meglétének vizsgálata
 • Teljes munkaidős dolgozó minimális munkaidejének vizsgálata
 • Havi készenléti idő maximumának vizsgálata
 • Éves túlóra maximum vizsgálata
 • Munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatás korlátainak vizsgálata
 • Munkaidő keret eltérés vizsgálat, külön a keretidőszak közbenső hónapjában, illetve a keretidőszak vége hónapjában

Az egyes munkavállalói csoportokra vonatkozó különös rendelkezések vizsgálata (pl. a gyermekét egyedül nevelő munkavállalóra vonatkozó szabályok a gyermek hároméves koráig, vagy fiatal munkavállalóra vonatkozó szabályok betartása, stb.)

Az ellenőrzések munkarend szintjén paraméterezhetők abból a szempontból, hogy a felhasználó mennyire szigorúan kéri a vizsgálatok elvégzését (nem kell vizsgálni, figyelmeztetés, tiltás), illetve az egyes vizsgálatok határszámait lehet szigorúbbra állítani, mint amit az Mt. előír.

Többes jogviszony kezelése

Your Subtitle Goes Here
3

A webes beosztástervezés képes a többes jogviszonyt kezelni. Amennyiben a munkavállalónak az adott cégnél egy időben több szerződése is van, a tervezés során a szerződésekre külön-külön történik meg a tervezés. Kizárólag létező jogviszony esetén történhet tervezés.

Elképzelhető, hogy két felhasználó egy munkavállaló adatát módosítsa egy időben? – Nem mert a felhasználó egyes tevékenysége esetén monitorozás történik, ha valaki egy adott munkavállaló adataiban módosít, akkor a többi felhasználót figyelmezteti a rendszer arra, hogy az adott dolgozó adatai általa nem módosíthatók, mert egy másik felhasználó már módosítja. Így elkerülhető, hogy olyan módosítások történjenek, melyek bizonytalan állapotúra állítanák a beosztástervezést

Munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatás

Your Subtitle Goes Here
3

A webes beosztástervezés modulban lehetőség van a munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatás rögzítésére, valamint az ezzel kapcsolatos szabályok pontos követésére. A rendszer képes az Mt. által biztosított mindkét elszámolási módszer szerint (napban, vagy órában meghatározott korlát szerint) elvégezni a szükséges korlátozásokat.

A webes beosztástervező felületen a kiküldetésben, átirányításban foglalkoztatott munkavállaló meg fog jelenni mind a küldő, mind a fogadó egység dolgozói között, az adott napját karbantartani viszont csak a fogadó egység beosztástervezője jogosult.

A webes beosztástervező csak azoknak a munkavállalókkal tervezhet, akik az adott hónapban legalább egy napot az általa tervezett területen dolgoznak. A program figyeli a dolgozó jogviszonyának/jogviszonyainak érvényességét is, és ennek megfelelően engedi a rögzítést.

 A beosztástervezés során a munkaközi szünetet a rendszer automatikusan számolja.

A munkavállaló azon időszakát mutatja, amely időszakban átmenetileg a munkaszerződésétől eltérő munkahelyen volt foglalkoztatva. Lehetőség van eltérő munkakörben, vagy más foglalkoztatónál történő foglalkoztatás kiválasztására is. Az év szűrő segítségével alul a táblázatban megtekinthetők az adott munkavállaló adott évi eltérő foglalkoztatásai. Az elrendelés módja lehet Teljes nap, vagy Tört napi időszak is. Az Mt. 53. § (2) bekezdésének megfelelő tájékoztatás a rendszerből nyomtatható.

Hitelesen lekérdezhető, központilag összesíthető adatok

Your Subtitle Goes Here
3

Az Excel alapú munkaidővel kapcsolatos nyilvántartások a termék bevezetésével megszüntethetőek.

A kimutatások naprakészek, az adatok ellenőrizhetőek, nyomonkövethetőek, összesíthetőek.

Jóváhagyási folyamat

Your Subtitle Goes Here
3

Ahhoz, hogy a program a rögzített folyamatot további feldolgozás alapjául elismerje, szükséges a jóváhagyás. A folyamat első része minden esetben az adatok rögzítése, melyet a rögzítő tetszőleges számban módosíthat, mindaddig, amíg azt készre nem jelenti.

A jóváhagyó személy (aki semmi esetre sem az adatrögzítő, készre jelentő személy, annak felettese) a teljes áruház tekintetében vizsgálja meg a készre jelentett terveket, ez alapján dönt az elfogadásról. Amikor a tervet elfogadta, érvényessé válik a terv, közölhető a munkavállalók felé.

Jogosultságkezelés

Your Subtitle Goes Here
3

Ki, melyik programrészekhez férhet hozzá, melyik munkavállaló adatait láthatja?

Ez a jogosultságkezelés. A PIRAMIS™ rendszerben, így a webes beosztástervezésben is többszintű kifinomult jogosultság kezelés működik, amely kiterjed a felhasználónkénti szabályozástól a munkakörön keresztül történő automatikus jogosultságszabályozásig.

 

 Egy felhasználó mely programrészeket láthatja?

A programrészek (funkcionalitás) esetében a rendszerhez hozzáférők munkakörei alapján felépítésre kerül egy szabályrendszer. Tehát a jogosultság nem személyhez, hanem a munkakörökhöz van rendelve. Így egy új felhasználó (beosztástervező, jóváhagyó) esetén a bérszámfejtés szinkronizáció után automatikusan megkapja a jogosultságot, eléri a számára elérhető funkcionalitást. Hasonlóképpen, amikor áthelyezik egy olyan munkakörbe (vagy megszűnik a jogviszonya), amely esetben a munkaköréhez nincs megadva a szükséges jogosultság, a szinkronizációt követően már nem tud belépni a rendszerbe, nem láthatja a funkcionalitásokat.

 

Egy felhasználó mely munkavállalói kör adatait láthatja?

A jogosultság ezúttal is a munkakörhöz rendelt, melyet a felhasználó betölt. Az általa kezelhető munkavállalói kör a szerződésadatokból automatikusan felépített hierarchia alapján kerül csoportosításra.

Igény esetén, ha egy felhasználónak a munkakörében meghatározott jogosultságtól eltérően más munkavállalói csoportot is látnia kell, meghatározhatók az adott felhasználó esetében kivételes belépési szintek.

TERMÉK FŐBB JELLEMZŐI

MT ellenőrzések

Your Subtitle Goes Here
3

A webes beosztás tervezés elsődleges feladata a vállalat különböző szervezeti egységein lévő, elsődlegesen egyenlőtlen beosztású dolgozók beosztástervének előzetes elkészítése, úgy, hogy az elkészült beosztásterv teljesítse mindazokat az előírásokat, amelyet a Munka törvénykönyve fogalmaz meg a beosztásokra vonatkozóan, valamint megfeleljen az adott társaság elvárásainak.

A webes beosztástervezés program alkalmazásával a beosztást tervező személy képessé válik a feladatát úgy elvégezni, hogy a Munka Törvénykönyve (MT) szabályozásaival ellentmondó tervet nem készíthet. A PIRAMIS™ Webes Beosztástervezés MT ellenőrzése segíti a tervezést végző személyt abban, hogy olyan tervet készíthessen, amely betartja alábbi területek szabályait:

 

 • Napi maximum munkaidő túllépésének vizsgálata
 • Munkaközi szünet meglétének vizsgálata
 • Két munkavégzés közötti szükséges pihenőidő meglétének vizsgálata
 • Heti pihenőidő meglétének vizsgálata
 • Vasárnapi pihenőidő meglétének vizsgálata
 • Teljes munkaidős dolgozó minimális munkaidejének vizsgálata
 • Havi készenléti idő maximumának vizsgálata
 • Éves túlóra maximum vizsgálata
 • Munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatás korlátainak vizsgálata
 • Munkaidő keret eltérés vizsgálat, külön a keretidőszak közbenső hónapjában, illetve a keretidőszak vége hónapjában

Az egyes munkavállalói csoportokra vonatkozó különös rendelkezések vizsgálata (pl. a gyermekét egyedül nevelő munkavállalóra vonatkozó szabályok a gyermek hároméves koráig, vagy fiatal munkavállalóra vonatkozó szabályok betartása, stb.)

Az ellenőrzések munkarend szintjén paraméterezhetők abból a szempontból, hogy a felhasználó mennyire szigorúan kéri a vizsgálatok elvégzését (nem kell vizsgálni, figyelmeztetés, tiltás), illetve az egyes vizsgálatok határszámait lehet szigorúbbra állítani, mint amit az Mt. előír.

Többes jogviszony kezelése

Your Subtitle Goes Here
3

A webes beosztástervezés képes a többes jogviszonyt kezelni. Amennyiben a munkavállalónak az adott cégnél egy időben több szerződése is van, a tervezés során a szerződésekre külön-külön történik meg a tervezés. Kizárólag létező jogviszony esetén történhet tervezés.

Elképzelhető, hogy két felhasználó egy munkavállaló adatát módosítsa egy időben? – Nem mert a felhasználó egyes tevékenysége esetén monitorozás történik, ha valaki egy adott munkavállaló adataiban módosít, akkor a többi felhasználót figyelmezteti a rendszer arra, hogy az adott dolgozó adatai általa nem módosíthatók, mert egy másik felhasználó már módosítja. Így elkerülhető, hogy olyan módosítások történjenek, melyek bizonytalan állapotúra állítanák a beosztástervezést

Munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatás

Your Subtitle Goes Here
3

A webes beosztástervezés modulban lehetőség van a munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatás rögzítésére, valamint az ezzel kapcsolatos szabályok pontos követésére. A rendszer képes az Mt. által biztosított mindkét elszámolási módszer szerint (napban, vagy órában meghatározott korlát szerint) elvégezni a szükséges korlátozásokat.

A webes beosztástervező felületen a kiküldetésben, átirányításban foglalkoztatott munkavállaló meg fog jelenni mind a küldő, mind a fogadó egység dolgozói között, az adott napját karbantartani viszont csak a fogadó egység beosztástervezője jogosult.

A webes beosztástervező csak azoknak a munkavállalókkal tervezhet, akik az adott hónapban legalább egy napot az általa tervezett területen dolgoznak. A program figyeli a dolgozó jogviszonyának/jogviszonyainak érvényességét is, és ennek megfelelően engedi a rögzítést.

 

A beosztástervezés során a munkaközi szünetet a rendszer automatikusan számolja.

 

A munkavállaló azon időszakát mutatja, amely időszakban átmenetileg a munkaszerződésétől eltérő munkahelyen volt foglalkoztatva. Lehetőség van eltérő munkakörben, vagy más foglalkoztatónál történő foglalkoztatás kiválasztására is. Az év szűrő segítségével alul a táblázatban megtekinthetők az adott munkavállaló adott évi eltérő foglalkoztatásai. Az elrendelés módja lehet Teljes nap, vagy Tört napi időszak is. Az Mt. 53. § (2) bekezdésének megfelelő tájékoztatás a rendszerből nyomtatható.

Hitelesen lekérdezhető adatok

Your Subtitle Goes Here
3

Az Excel alapú munkaidővel kapcsolatos nyilvántartások a termék bevezetésével megszüntethetőek.

A kimutatások naprakészek, az adatok ellenőrizhetőek, nyomonkövethetőek, összesíthetőek.

Jóváhagyási folyamat

Your Subtitle Goes Here
3

Ahhoz, hogy a program a rögzített folyamatot további feldolgozás alapjául elismerje, szükséges a jóváhagyás. A folyamat első része minden esetben az adatok rögzítése, melyet a rögzítő tetszőleges számban módosíthat, mindaddig, amíg azt készre nem jelenti.

A jóváhagyó személy (aki semmi esetre sem az adatrögzítő, készre jelentő személy, annak felettese) a teljes áruház tekintetében vizsgálja meg a készre jelentett terveket, ez alapján dönt az elfogadásról. Amikor a tervet elfogadta, érvényessé válik a terv, közölhető a munkavállalók felé.

Jogosultságkezelés

Your Subtitle Goes Here
3

Ki, melyik programrészekhez férhet hozzá, melyik munkavállaló adatait láthatja?

Ez a jogosultságkezelés. A PIRAMIS™ rendszerben, így a webes beosztástervezésben is többszintű kifinomult jogosultság kezelés működik, amely kiterjed a felhasználónkénti szabályozástól a munkakörön keresztül történő automatikus jogosultságszabályozásig.

 

Egy felhasználó mely programrészeket láthatja?

A programrészek (funkcionalitás) esetében a rendszerhez hozzáférők munkakörei alapján felépítésre kerül egy szabályrendszer. Tehát a jogosultság nem személyhez, hanem a munkakörökhöz van rendelve. Így egy új felhasználó (beosztástervező, jóváhagyó) esetén a bérszámfejtés szinkronizáció után automatikusan megkapja a jogosultságot, eléri a számára elérhető funkcionalitást. Hasonlóképpen, amikor áthelyezik egy olyan munkakörbe (vagy megszűnik a jogviszonya), amely esetben a munkaköréhez nincs megadva a szükséges jogosultság, a szinkronizációt követően már nem tud belépni a rendszerbe, nem láthatja a funkcionalitásokat.

 

Egy felhasználó mely munkavállalói kör adatait láthatja?

A jogosultság ezúttal is a munkakörhöz rendelt, melyet a felhasználó betölt. Az általa kezelhető munkavállalói kör a szerződésadatokból automatikusan felépített hierarchia alapján kerül csoportosításra.

Igény esetén, ha egy felhasználónak a munkakörében meghatározott jogosultságtól eltérően más munkavállalói csoportot is látnia kell, meghatározhatók az adott felhasználó esetében kivételes belépési szintek.

Mivel nyújt többet a webes beosztástervezés?

Mivel nyújt többet a webes beosztástervezés?

KÖNNYEBB ELÉRHETŐSÉG

A webes beosztástervezéshez nem szükséges telepíteni semmilyen applikációt egy böngészőn kívül.

Miután beírtuk a böngészőbe az elérési címet, bejelentkezés után már kezdhetjük is a munkát. Ennek köszönhetően a munkahelyen kívülről, akár otthonról is be tudunk lépni a rendszerbe!

 

 

MODERN MEGJELENÉS
A webes beosztástervező modulunk egy rendkívül modern felületi megjelenítést biztosító dizájn alapján lett kifejlesztve, amely megszokott a többi webes termékünknél is.  
BEOSZTÁS MONITOR

A webes beosztástervező modulon belül elérhető jelen funkció számos információval szolgál az adminisztrátorok számára. A funkcióba való belépést követően 10 panel tárul a felhasználók elé, melyek mindegyikén különböző adatokat mutat a rendszer.

Ezek:

 • Havi készrejelentés/jóváhagyás (fő) (csak havi időszaktípus esetén)
 • Távollévők (fő)
 • Távollévők (nap) (csak napi időszaktípus esetén)
 • Jelenleg bent lévők (fő) (csak napi időszaktípus esetén)
 • Szabadság terv százalék
 • Kiküldetés, Átirányítás (fő)
 • Máshonnan fogadottak (fő)
 • Létszám változás (fő)
 • Dolgozó típus szerint (fő)
 • Külső munkaerő használat (óra

Ezek nem csak számos lekérdezést helyettesítenek, de egy felületen mutatnak meg olyan adatokat, mely mindegyike fontos információval szolgálhat az adminisztrátorok számára, melyek elősegítik a hatékony munkavégzést.

A panelekre való kattintással bővebb információt jelenít meg a rendszer a bennük megjelenített adatokról egy lista és oszlopdiagram vagy kördiagram segítségével.

LETISZTULT FELÜLET
A webes beosztástervező modulunk fejlesztésénél igyekeztünk a lehető legtöbb funkcionalitást integrálni anélkül, hogy a felületet túlságosan túlzsúfolnánk. Ennek köszönhető az, hogy amellett, hogy jelentősen sok funkcionalitással bír, a felületen könnyen ki lehet igazodni.  

KEZELŐFELÜLET
A beosztástervezés egy olyan felületen valósítható meg, amely a kiválasztott munkavállalói halmaz minden tagját mutatja, és a beosztásterv így a teljes csoportra egyszerre végezhető el. A felület nemcsak tervezésre használható, hanem csoportos tény munkaidő rögzítésre is. A havi időszakon kívül választható akár heti nézet is. A tervező munkáját több könnyítő funkció is támogatja. Ilyen a tervező felület alatt bekapcsolható olyan megjelenítő területek, ahol a tervet befolyásoló tényezők láthatóak. Az alsó területen az alábbi adatok jeleníthetők meg:
 • Hibák a kiválasztott dolgozóra
 • Napi létszám adatok
 • Beléptető és jóváhagyott tervadatok
 • Jelenlét analitika
 • Munkaidőkeret analitika
 • Hisztorikus adatok
 • Pihenőnap analitika
BEOSZTÁSTERV AUTOMATIKUS FELTÖLTÉSE
A beosztást tervező adminisztrátor munkáját segíti a szoftver azzal, hogy a munkavállaló munkarendje alapján (pl. általános, heti, havi, egyéni)  a beosztásterv adatokat feltölti. Az adminisztrátor elfogadhatja, vagy módosíthatja is ezeket az automatikusan feltöltött terv adatokat. Az ilyen esetben felmerülő adatrögzítési feladatokat is támogatja a szoftver könnyen kezelhető sablonokkal. Illetve tény munkaidő adatok esetén csak a beosztástól eltérő igény adatokat szükséges rögzíteni (betegség, szabadság, stb.).  
KIMUTATÁSOK
A rendszer számos kimutatással rendelkezik, melyben különféle adatok kérdezhetőek le: 
 • Átm. más munkakör, munkahely, munkáltató lekérdezés
Lehetőség nyílik a
 • munkaszerződéstől eltérő munkakörben
 • munkahelyen
 • vagy más munkáltatónál történő foglalkoztatással kapcsolatos adatok lekérdezésére egy táblázatban, melyben dolgozónként láthatjuk az olyan adatokat, mint az időtartamok, stb.
A rendszerünkben található lent említett kimutatásaink a képen látható megjelenítéssel készülnek. 
 • Beosztás adatok kimutatása
Lehetőséget ad a funkció a dolgozók beosztás adatainak a lekérdezésére egy táblázatban, napokra lebontva.
 • Ellenőrzési hiba kimutatása
Egy táblázatos megjelenítőben nyílik lehetőség a rendszer által beosztásban talált hibák lekérdezésére.
 • Havi készrejelentés, jóváhagyás kimutatás
Azon adatot lehet lekérdezni egy táblázatos megjelenítő segítségével jelen funkcióban, hogy mely dolgozók rendelkeznek készrejelentett, vagy jóváhagyott beosztástervvel egy adott hónapra vonatkozólag.
 • Szabadság készrejelentés, jóváhagyás kimutatás
Azon adatot lehet lekérdezni egy táblázatos megjelenítő segítségével jelen funkcióban, hogy mely dolgozók rendelkeznek készrejelentett, vagy jóváhagyott szabadságokkal.
 • Szabadság kimutatás
A dolgozók számára berögzített szabadságokat lehet lekérdezni negyedévenként. Lehetőség van megtekinteni a vállalat által előírt szabadság százalékok havonkénti teljesülését is.
 • Munka- és pihenőidő nyilvántartás
Lehetőség van egy PDF fájl legenerálására, mely dolgozónként, egy hónapra vonatkozólag megmutatja a tervezett, illetve a teljesített munka és pihenőidőt.
 • Munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatás összesítő
Ezen lekérdezés éves szinten mutatja azon dolgozókat, akiknek volt munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatásuk. Az összesítőben láthatjuk, hogy egyes eltérítésekben hány napot és órát dolgozott egy dolgozó egy adott évben.   
EXCEL EXPORT
A modulon belüli funkciókban lehetőség van számos adat Excel táblázatba történő exportálására. Az Excel fájlokban is megtalálható a szoftveren belül megszokott modern megjelenítés.    

KÖNNYEBB ELÉRHETŐSÉG

A webes beosztástervezéshez nem szükséges telepíteni semmilyen applikációt egy böngészőn kívül. Miután beírtuk a böngészőbe az elérési címet, bejelentkezés után már kezdhetjük is a munkát. Ennek köszönhetően a munkahelyen kívülről, akár otthonról is be tudunk lépni a rendszerbe!

MODERN MEGJELENÉS

 A webes beosztástervező modulunk egy rendkívül modern felületi megjelenítést biztosító dizájn alapján lett kifejlesztve, amely megszokott a többi webes termékünknél is.

BEOSZTÁS MONITOR

A webes beosztástervező modulon belül elérhető jelen funkció számos információval szolgál az adminisztrátorok számára. A funkcióba való belépést követően 8 panel tárul a felhasználók elé, melyek mindegyikén különböző adatokat mutat a rendszer.

Ezek:

 • Havi készrejelentés/jóváhagyás (fő)
 • Távollévők (fő)
 • Szabadság terv százalék
 • Kiküldetés, Átirányítás (fő)
 • Máshonnan fogadottak (fő)
 • Létszám változás (fő)
 • Dolgozó típus szerint (fő)
 • Külső munkaerő használat (óra)

Ezek nem csak számos lekérdezést helyettesítenek, de egy felületen mutatnak meg olyan adatokat, mely mindegyike fontos információval szolgálhat az adminisztrátorok számára, melyek elősegítik a hatékony munkavégzést.

 

A panelekre való kattintással bővebb információt jelenít meg a rendszer a bennük megjelenített adatokról egy lista és oszlopdiagram vagy kördiagram segítségével:

LETISZTULT FELÜLET

A webes beosztástervező modulunk fejlesztésénél igyekeztünk a lehető legtöbb funkcionalitást integrálni a karbantartó képernyőkre anélkül, hogy a felületet túlságosan túlzsúfolnánk. Ennek köszönhető az, hogy amellett, hogy kiemelkedően sok funkcionalitással bír, a felület könnyen áttekinthető.

KEZELŐFELÜLET

A beosztástervezés egy olyan felületen valósítható meg, amely a kiválasztott munkavállalói halmaz minden tagját mutatja, és a beosztásterv így a teljes csoportra egyszerre végezhető el. A felület nemcsak tervezésre használható, hanem csoportos tény munkaidő rögzítésre is. A havi időszakon kívül választható akár heti nézet is.

A tervező munkáját több könnyítő funkció is támogatja. Ilyen a tervező felület alatt bekapcsolható olyan megjelenítő területek, ahol a tervet befolyásoló tényezők láthatóak.

 

Az alsó területen az alábbi adatok jeleníthetők meg:

 • Hibák a kiválasztott dolgozóra
 • Napi létszám adatok
 • Beléptető és jóváhagyott tervadatok
 • Jelenlét analitika
 • Munkaidőkeret analitika
 • Hisztorikus adatok
 • Pihenőnap analitika

BEOSZTÁSTERV AUTOMATIKUS FELTÖLTÉSE

A beosztást tervező adminisztrátor munkáját segíti a szoftver azzal, hogy a munkavállaló munkarendje alapján (pl. általános, heti, havi, egyéni)  a beosztásterv adatokat feltölti. Az adminisztrátor elfogadhatja, vagy módosíthatja is ezeket az automatikusan feltöltött terv adatokat. Az ilyen esetben felmerülő adatrögzítési feladatokat is támogatja a szoftver könnyen kezelhető sablonokkal. Illetve tény munkaidő adatok esetén csak a beosztástól eltérő igény adatokat szükséges rögzíteni (betegség, szabadság, stb.).

KIMUTATÁSOK

A rendszer számos kimutatással rendelkezik, melyben különféle adatok kérdezhetőek le:

 • Átm. más munkakör, munkahely, munkáltató lekérdezés

Lehetőség nyílik a

 • munkaszerződéstől eltérő munkakörben
 • munkahelyen
 • vagy más munkáltatónál történő foglalkoztatással kapcsolatos adatok lekérdezésére egy táblázatban, melyben dolgozónként láthatjuk az olyan adatokat, mint az időtartamok, stb.

A rendszerünkben található lent említett kimutatásaink a képen látható megjelenítéssel készülnek. 

 • Beosztás adatok kimutatása

Lehetőséget ad a funkció a dolgozók beosztás adatainak a lekérdezésére egy táblázatban,
napokra lebontva.

 • Ellenőrzési hiba kimutatása

Egy táblázatos megjelenítőben nyílik lehetőség a rendszer által beosztásban talált
hibák lekérdezésére.

 • Havi készrejelentés, jóváhagyás kimutatás

Azon adatot lehet lekérdezni egy táblázatos megjelenítő segítségével jelen funkcióban, hogy mely dolgozók rendelkeznek készrejelentett, vagy jóváhagyott beosztástervvel egy adott hónapra vonatkozólag.

 • Szabadság készrejelentés, jóváhagyás kimutatás

Azon adatot lehet lekérdezni egy táblázatos megjelenítő segítségével jelen funkcióban,
hogy mely dolgozók rendelkeznek készrejelentett, vagy jóváhagyott szabadságokkal.

 • Szabadság kimutatás

A dolgozók számára berögzített szabadságokat lehet lekérdezni negyedévenként. Lehetőség van megtekinteni a vállalat által előírt szabadság százalékok havonkénti teljesülését is.

 • Munka- és pihenőidő nyilvántartás

Lehetőség van egy PDF fájl legenerálására, mely dolgozónként, egy hónapra vonatkozólag megmutatja a tervezett, illetve a teljesített munka és pihenőidőt.

 • Munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatás összesítő

Ezen lekérdezés éves szinten mutatja azon dolgozókat, akiknek volt munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatásuk. Az összesítőben láthatjuk, hogy egyes eltérítésekben hány napot és órát dolgozott egy dolgozó egy adott évben.

EXCEL EXPORT

A modulon belüli funkciókban lehetőség van számos adat Excel táblázatba történő exportálására. Az Excel fájlokban is megtalálható a szoftveren belül megszokott modern megjelenítés.