fbpx

GDPR TÖRLÉSI
AUTOMATIZMUSOK

Tudnivalók a gdpr-ról

A GDPR a General Data Protection Regulation kezdőbetűiből képzett mozaikszó, magyarul általános adatvédelmi rendelet. Ez magába foglalja az összes személyes adatot, ami olyan adat, amely alapján egy ember közvetlenül vagy közvetve azonosítható, felismerhető.

A GDPR rendelet szerint:

„A személyes adatoknak a kezelésük céljára alkalmasaknak és relevánsaknak kell lenniük, az adatok körét pedig a célhoz szükséges minimumra kell korlátozni. Ehhez pedig biztosítani kell különösen azt, hogy a személyes adatok tárolása a lehető legrövidebb időtartamra korlátozódjon.

A személyes adatok törlési határidejének figyelése , törlése és naplózása akkor végezhető el hatékonyan, ha azt egy vállalati automatizált megoldás támogatja.
A GDPR modul lehetővé teszi, hogy különböző kigyűjtési szabályrendszerek létrehozásával az egyes adatkörökön szereplő adatokat jogviszony megszűnése után bizonyos idővel kigyűjtse, majd ezeket törölje a rendszerből.

A kigyűjtött adatkörök dolgozónkként megtekinthetőek a modulban, ahol jóváhagyást követően az adatok törlésre fognak kerülni. A törlés után a naplózó funkcióban már nem tekinthetőek meg az adatok, csak az látható a felületen, hogy melyik dolgozóknak mely adatköreiről, mikor lettek törölve az adatok, tehát a törölt adatok véglegesen törlésre kerülnek a rendszerből.

Üzleti előnyök

A GDPR rendelet megfeleléséhez nem szükséges kézzel karbantartani és törölni a megszűnt jogviszonnyal rendelkező dolgozók adatait. A vállalat által megadott szabályrendszer alapján a PIRGDPR modul automatikusan kigyűjti a törlendő adatokat és a beállított határnap lejártát követően végrehajtja azok törlését a rendszerből.

A naplózó funkcióban lekérdezhető, hogy egyes dolgozók adatai mikor kerülnek majd törlésre, valamint, ha már törlésre került, akkor mikor és ki által lettek ezen adatok törölve a rendszerből.

Beállítható szabályrendszerek

A kigyűjtés és törlés működéséhez szükséges a modulban adattörlési szabályrendszereket létrehozni. Az alábbi beállítások elvégzése szükséges:

Eltérő szabályok kialakíthatósága a munkavállalókra, bérelt munkaerőre

Jogi személyenként eltérő beállítási lehetőségek

Adatkörönként beállítható törlési szabályrendszerek

További lehetőségek

Napi ellenőrzések, napló

  • Naponta futó ellenőrzések a háttérben
  • Törlésre előkészített adatok naplózása
  • Jóváhagyás utáni törlés vagy automatikus törlés

Törlési napló

  • Utólag lekérdezhető törlési napló

Adatok kigyűjtése és törlése

A szabályrendszerek megfelelő beállítása után az Adattörlési napló funkcióban lehet új kigyűjtést indítani, amely a szabályrendszerek szerint kilistázza a törölhető adatköröket dolgozónkként csoportosítva.

Ebben a funkcióban megtekinthetőek a már régebben kigyűjtött adatok is, valamint itt lehet megnézni, hogy egyes adatok mikor kerültek törlésre mely dolgozónál vagy épp mikor fognak a jövőben törlődni ezek az adatok.

A funkció lehetőséget ad arra, hogy minden adatot egyszerre vagy dolgozónkként lehessen jóváhagyni, majd jóváhagyást követően ezeket törölni a rendszerből.