fbpx

Emelkedett a minimálbér, 

  • a havi bruttó minimálbér 161 000 Ft /hó,
  • a legalább középfokú iskolai végzettséget/szakképzettséget igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállaló havi bruttó garantált minimálbére 210 600 Ft/hó lett. 

A minimálbér változásával szintén változott

az egyszerűsített foglalkoztatás céljára létesített munkaviszony esetén minimálisan fizetendő órabér 2020-ban:

    • legalább a kötelező legkisebb munkabér (85%-a) – 787 Ft/óra,
    • szakképzettséget igénylő munkakör esetén a garantált bérminimum (87%) -> 1 054 Ft/óra.

Megbízási jogviszony keretében történő munkavégzés esetén a biztosítás létrejöttének elbírálásához szükséges vizsgálni, hogy az e tevékenységéből származó, tárgyhavi járulékalapot képező jövedelem eléri e a minimálbér 30 %-át (2020-ban 48 300 Ft), illetve a naptári napokra annak harmincad részét (2020-ban 1 610 Ft). Amennyiben eléri, a magánszemély biztosítottá válik, ami megbízó részéről bejelentési, járulék levonási és befizetési kötelezettséget von maga után.

 

A Gyermekgondozási díj mértéke szintén a figyelembe vehető jövedelem 70 %-a, de maximum a minimálbér kétszeresének a 70 %-a, ami 2020-ban 225 400 Ft-ot jelent.

 

Súlyos fogyatékosság adókedvezménye továbbra is a minimálbér 5 %-a, ami 2019-ben 8 050 ft/hó, ez 96 600 Ft-ot jelent egy évben.

 

Rehabilitációs hozzájárulást azoknak a munkáltatóknak kell fizetniük, akiknél a munkavállalók száma a 25 főt meghaladja, és az általuk foglalkoztatott megváltozott munkaképességű személyek száma nem éri el a létszám 5 százalékát. Mértéke a tárgyév első napján megállapított alapbér kötelező legkisebb összegének kilencszerese/fő/év, 2020-ban 161 000 Ft x 9 = 1 449 000 Ft/fő/év.

 

Rehabilitációs vagy rokkantsági ellátásban részesülő személy részére az ellátás folyósítását meg kell szüntetni, ha keresőtevékenységet folytat, és jövedelme 3 egymást követő hónapon keresztül meghaladja a minimálbér 150 százalékát. (2020-ban 241 500 Ft/hó) Erről a tényről az ellátásban részesülőnek 10 napon belül értesítenie kell a rehabilitációs hatóságot.

 

A bérek, jövedelmek elszámolása PIRAMIS bérprogrammal


Információk a PIRAMIS szoftverrel végzett bérszámfejtési szolgáltatásunkról

További információk az SAP szoftverrel végzett bérszámfejtési szolgáltatásunkról

Bérszámfejtési csomagjaink