fbpx

Kedvezően változtak a hallgatóknak a nemzeti felsőoktatási törvény szerint adható adómentes juttatások1feltételei.

2019-től az alább felsorolt juttatások a nappali tagozatos hallgatók, a részidős és távoktatásban részt vevő hallgatók számára is adómentesek:

– a teljes idejű, a részidős, a távoktatásban, ideértve a doktori képzésben részt vevőt megillető, juttatásként kifizetett ösztöndíj, tankönyv- és jegyzettámogatás teljes összege, 
– a diákotthoni (kollégiumi) elhelyezést kiváltó lakhatási támogatás összege, 
– a gyakorlati képzés idejére, duális képzés esetén az elméleti és a gyakorlati képzés idejére kifizetett juttatás, díjazás értékéből havonta a hónap első napján érvényes havi minimálbért meg nem haladó része, 
– a nemzetiségi pedagógusképzésben való részt vevő számára pályázat alapján nyújtott ösztöndíj.