fbpx
Fizetendő járulékok

A fizetendő járulékok megoszlása 2015. január 1-jétől

Biztosított által fizetendő

Nyugdíjjárulék

egészségbiztosítási- és munkaerő-piaci járulék

természetbeni egbizt. járulék

pénzbeli egbizt. járulék

munkaerő-piaci járulék

10%

4%

3%

1,5%

2015. január 1-jétől nem kell korkedvezmény-biztosítási járulékot fizetni, tekintettel arra, hogy ettől az időponttól a korkedvezmény rendszere kivezetésre került a Tbj-ből. Fontos azonban az a szabály, mely szerint az esedékességet követően a 2015. január 1-jét megelőző időszakra kifizetett (juttatott) járulékalapot képező jövedelmekre a 2014. december 31-én hatályos Tbj. 20/A. §-át kell alkalmazni.

A fizetendő járulékok megoszlása 2013. január 1-jétől*

Foglalkoztató által fizetendő

Biztosított által fizetendő

korkedvezmény- 
biztosítási járulék

Nyugdíjjárulék**

egészségbiztosítási- és munkaerő-piaci járulék

természetbeni 
egbizt. járulék

pénzbeli 
egbizt. járulék

munkaerő- 
piaci járulék

13%

10%

4%

3%

1,5%

* A 2013. január 10-éig megszerzett és 2012. december havi járulékalapot képező olyan jövedelem után, amelyet a 2012. december hónapra vonatkozóan benyújtott bevallásban kell bevallani, a 2012. december 31-én hatályos járulékfizetési felső határra vonatkozó rendelkezéseknek megfelelően kell a fizetési kötelezettséget teljesíteni.

** 2013. január 1-jétől a járulékfizetési felső határ megszűnt.

A fizetendő járulékok megoszlása 2012. január 1-jétől*

Foglalkoztató által fizetendő**

Biztosított által fizetendő

korkedvezmény- 
biztosítási járulék

Nyugdíjjárulék***

egészségbiztosítási- és munkaerő-piaci járulék

természetbeni 
egbizt. járulék

pénzbeli 
egbizt. járulék

munkaerő- 
piaci járulék

13%

10%

4%

3%

1,5%

* A 2012. január 10-éig megszerzett és 2011. december havi járulékalapot képező olyan jövedelem után, amelyet a 2011. december hónapra vonatkozóan benyújtott bevallásban kell bevallani, a 2011. december 31-én hatályos rendelkezéseknek megfelelő járulékmértékek szerint kell a fizetési kötelezettséget teljesíteni.

** 2012. január 1-jétől a társadalombiztosítási járulék megszűnt. A kifizető, az egyéni vállalkozó, a mezőgazdasági őstermelő a külön törvényben meghatározottak szerint szociális hozzájárulási adó fizetésére köteles.

*** Magánnyugdíj-pénztári tagdíj nincs.

 

Az egészségügyi szolgáltatási járulék összege a magánszemélynél és a kiegészítő tevékenységet folytató egyéni és társas vállalkozónál (ideértve azt is, ha a saját jogú nyugdíjas vállalkozó egyidejűleg az Mt. szerinti munkaviszonyban is áll)

2019.  január 1-jétől

 7.500,- forint/hó (napi 250,-Ft)

2018. január 1-jétől

7.320,- forint/hó (napi 244,-Ft)

 2017. január 1- jétől

7.110,- forint/hó (napi 237,- Ft)

 2016. január 1- jétől 

 7.050,- forint/hó (napi 235,- Ft) 

 2015. január 1- jétől

6.930,- forint/hó (napi: 231,-Ft)

2014. január 1- jétől

6.810,- forint/hó (napi: 227,-Ft)

2013. január 1- jétől

6.660,- forint/hó (napi: 222,-Ft)

2012. január 1- jétől

6.390,- forint/hó (napi: 213,-Ft)