fbpx

Az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények módosításáról és a bevándorlási különadóról szóló 2018. évi XLI. törvény (a továbbiakban: Módtv.) 2019. január 1-től hatályon kívül helyezi a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja tv.) 1. számú mellékletének 2. pont 2.7., illetve a 9. pont 9.3. alpontjait.

A fent leírtak értelmében 2019. január 1-től nem adható adómentesen a munkáltatói lakáscélú támogatás. Ugyanakkor, ha a munkáltató úgy dönt, hogy a jövőben ilyen jogcímen kíván támogatást nyújtani a munkavállalójának, abban az esetben a juttatás bérjövedelemként viseli a közterheket.

Az egyes adótörvények uniós kötelezettségekhez kapcsolódó, valamint egyes törvények adóigazgatási tárgyú módosításáról szóló 2018. évi LXXXII. törvény a hatályon kívül helyezéssel kapcsolatban átmeneti szabályt iktat be az Szja tv. 95. § (5) bekezdésében, amely szerint a 2019. január 1-jét megelőzően nyújtott lakáscélú munkáltatói támogatás elszámolásával, felhasználásának igazolásával összefüggésben az Szja tv. 2018. december 31-én hatályos szabályait alkalmazni kell.

Mindez azt jelenti, hogy a 2019. január 1-je előtt kifizetett támogatás minősül adómentesnek, továbbá az idei év végéig biztosított lakáscélú munkáltatói támogatás elszámolási, felhasználási és igazolási szabályait figyelembe véve szükséges alkalmazni az Szja tv. 2018. december 31-éig hatályos 1. számú mellékletének 2.7. és 9.3. pontjait.

Hitel törlesztése esetén a 2018-as év végéig kifizetett támogatás felhasználásának 2018. december 31-éig meg kell történnie.

Lakás tulajdonjogának a megszerzése esetén az év végéig folyósított összeget legkésőbb 2019. március 31-éig kell felhasználni, továbbá a magánszemély az elszámolásra vonatkozó igazolásokat 2019. május 31-éig köteles a munkáltatónak átadni.

Lakás építése, építtetése, alapterületének a növelése, akadálymentesítése és korszerűsítése esetén az utalt támogatást 2019. december 31-éig szükséges felhasználni, az elszámolásnak 2020. május 31-éig meg kell történnie.

Az eredeti cikket a NAV portálján találja