fbpx

2019. január 1-jén lép hatályba a szociális hozzájárulási adófizetésre vonatkozó új szabályozást tartalmazó 2018. évi LII. törvény (a továbbiakban: Szocho tv.). Az új szabályozás magában foglalja az egészségügyi hozzájárulás szabályait is, ezért 2018. december 31-én hatályát veszti az egészségügyi hozzájárulásról szóló 1998. évi LXVI. törvény (a továbbiakban: Eho tv.) és az egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CLVI. törvény (a továbbiakban: Eat.) IX. fejezete.

Az új szabályok alkalmazására történő áttérés során a 2018. évi adóév lezárására vonatkozó szabály szerint az Eat. valamint Eho tv. alapján a 2019. január 1-je előtt keletkezett adó, illetve hozzájárulási kötelezettségeket a hivatkozott törvények 2018. december 31-éig hatályos rendelkezései alapján kell teljesíteni.

Az Eat. alapján érvényesített adókedvezmények tekintetében az alábbiakra hívjuk fel a figyelmet.

Az alábbi kedvezmények – amennyiben azok érvényesítése 2018. december 31-én megtörténik – az érvényesítésre nyitva álló időtartamig tovább érvényesíthetők az Eat. 2018. december 31-én hatályos szabályai szerint:

  • a legfeljebb 180 nap – biztosítási kötelezettséggel járó – munkaviszonnyal rendelkező, huszonöt év alatti, pályakezdő munkavállaló után (a foglalkoztatás első 2 évében) érvényesíthető adókedvezmény,
  • a tartósan álláskereső természetes személy foglalkoztatása után (a foglalkoztatás 3 éves időtartamára) érvényesíthető adókedvezmény,
  • a gyermekgondozási díj, gyermekgondozást segítő ellátás vagy gyermeknevelési támogatás folyósítása alatt vagy folyósításának megszűnését követően foglalkoztatott munkavállalókkal összefüggésben (a foglalkoztatás 3, illetve 5 éves időtartamára) érvényesíthető adókedvezmény,
  • a szabad vállalkozási zónában működő vállalkozások által foglalkoztatott munkavállalóra tekintettel (a foglalkoztatás 3 éves időtartamára) érvényesíthető adókedvezmény.

2019. január 1-jétől megszűnik

  • a 25. év alatti és 55. év feletti munkavállaló foglalkoztatásához,
  • a Karrier Híd Programhoz,
  • pályakezdő fiatalok, az ötven év feletti munkanélküliek, valamint a gyermek gondozását, illetve a családtag ápolását követően munkát keresők foglalkoztatásának elősegítéséről, továbbá az ösztöndíjas foglalkoztatásról szóló 2004. évi CXXIII. törvény 8/B. §-a alapján a részmunkaidős foglalkoztatáshoz,
  • a kutatás-fejlesztési tevékenységhez

kapcsolódó kedvezmény.

A kivezetésre kerülő kutatás-fejlesztési tevékenység után érvényesíthető adókedvezményhez (Eat. 462/H. §) kapcsolódó átmeneti szabály értelmében az adókedvezményt a kifizető az annak érvényesítésére nyitva álló határidő lejártáig a 2018. december 31-én hatályos rendelkezések szerint érvényesítheti azzal, hogy ezen adókedvezmény összege nem haladhatja meg a kutatás-fejlesztési tevékenység közvetlen költségei között megjelenő, munkaviszonyban foglalkoztatott munkavállalók vonatkozásában a Szocho tv. 16. § szerint érvényesített kedvezmény után fennmaradó adókötelezettség összegét.

A szociális hozzájárulási adófizetési kötelezettségről és a kifizető által érvényesíthető adókedvezményekre vonatkozó szabályokról bővebb tájékoztatást a 2019. január közepén megjelenő 49. számú információs füzet fog tartalmazni.

Az eredeti cikk a NAV honlapján található

Kapcsolódó L-SOFT megoldások

PIRAMIS bérszámfejtő program

PIRAMIS adatszolgáltatások