fbpx

Tájékoztató az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló törvény pénzbeli ellátásokkal összefüggő módosításáról.

Az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2018. évi XLI. törvény (Módtv.) az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló 2005. évi CXX. törvényt az egységes jogalkalmazás érdekében egy új 12/A. §-sal egészítette ki, mely alapján az a bevétel, ellenérték, amely az ekho szabályai szerint adózik, a pénzbeli egészségbiztosítási ellátások (Tbj. 14. § (2) bekezdés b) pontjában szereplő ellátások) számításakor nem vehető figyelembe.

Tehát ha egy tevékenységre az ekho szabályait választották, de a jövedelem egy része az általános szabályok szerint viseli a közterheket (adó és járulékterheket), és így valamennyi társadalombiztosítási ellátásra jogosultságot teremt, akkor az ekho-s adózási móddal adózó jövedelemrész nem számítható be a pénzbeli egészségbiztosítási ellátások összegének számítása során, tekintettel arra, hogy ez utóbbi adózási mód nem alapoz meg jogosultságot ezen ellátásokra.

Az eredeti híranyagot a NAV honlapján olvashatják.