fbpx

2016.01.06

2017-ben a kedvezményezett eltartott után érvényesíthető családi kedvezmény havonta és kedvezményezett
eltartottanként

• 66 670 Ft (adóba átszámítva: 10 000 Ft) egy eltartott,
• 100 000 Ft (adóba átszámítva: 15 000 Ft) két eltartott,
• 220 000 Ft (adóba átszámítva: 33 000 Ft) három vagy több eltartott

esetén.

2017-től tovább bővül a családi kedvezményre jogosultak köre. A családi pótlékra saját jogán jogosult gyermekre tekintettel a családi kedvezményt nem csak a gyermek és a vele közös háztartásban élő hozzátartozói közül egyikük, hanem a vele közös háztartásban élő, a gyermek szülőjének hozzátartozója is.
Szintén módosul az eltartottak körének meghatározása. 2017 január 1-jétől az a gyermek is eltartott, aki a családi pótlék összegének megállapítása szempontjából figyelembe vehető akkor is, ha

• a kedvezményezett eltartott után nem családi pótlékot állapítanak meg,
• családi pótlékot nem állapítanak meg, vagy
• a családi pótlék összegét a gyermekek száma nem befolyásolja.

 

A változás gyakorlati példával szemléltetve:
Egy családban négyen élnek: apa, anya, a nappali tagozatos egyetemista fiuk és az apa húga, aki rokkantsági járadékot kap. A rokkantsági járadékban részesülő személy után a testvére (az apa) veszi igénybe a családi kedvezményt.
2016-ban az apa nem veheti figyelembe eltartottként az egyetemista gyermekét, így az eltartottak száma egy fő. Azonban a módosítás alapján 2017-től már az egyetemista is eltartottnak minősül, azaz a családban az eltartottak száma két fő. Erre tekintettel a rokkantsági járadékban részesülő személy után havi 100 ezer forint családi kedvezményt érvényesíthet az apa.


2017. január 1-jétől módosul a Cst. 9. § (4) bekezdése, amely a felváltva gondozott gyermekre vonatkozó szabályt tartalmazza.
A rendelkezés szerint a szülőknek 2017-től már nem szükséges a bírói döntés arról, hogy a felváltva gondozott gyermek után 50-50 százalékban jogosultak legyenek a családi pótlékra.

Ezentúl elegendő egyközös nyilatkozat benyújtása arról, hogy a gyermek gondozását, nevelését saját háztartásaikban felváltva biztosítják.
Amennyiben a nyilatkozat alapján 50-50 százalékban jogosultak a családi pótlékra, akkor a családi kedvezményt is az Szja törvény 29/B. § (1e) bekezdése („50 százalékos” szabály) alapján érvényesíthetik.
Az adóelőleg nyilatkozattal kapcsolatban több változás is hatályba lép 2017. január elsejétől.
A 2017. évi adóelőleg-nyilatkozaton kötelező feltüntetni – a magzat kivételével – a kedvezményezett eltartottak, eltartottak adóazonosító jelét. Amennyiben a magánszemély ezt az adatot nem tünteti fel a
nyilatkozatában, akkor a kifizető a családi kedvezményt nem veheti figyelembe.
A jogosultnak nem szükséges új nyilatkozatot adnia a gyermek megszületését követően, ha már a magzatra tekintettel kedvezményt érvényesített.


További fontos változás, hogy a házastárs munkáltatójának nem kell írásban tudomásul vennie az adóelőleg-nyilatkozatban foglaltakat.
Már a 2016-os bevallás elkészítésekor is feltétele a kedvezmény érvényesítésének, hogy a bevallás tartalmazza az eltartottak adóazonosító jelét.