fbpx

TB számfejtés a PIRAMIS™ programmal

 

A programban történik a munkavállalók tb. ellátásainak igénylése az igazolások és előzmény adatok nyilvántartása, a jogosultság megállapítása, számfejtése, nyilvántartások vezetése.

A tb. számfejtés programunkban történik a munkavállalók egészségbiztosítási ellátásainak teljes körű számfejtése, kezelése, az 1997. évi LXXXIII. törvénynek megfelelően, az OEP által elfogadott adatszolgáltatással.

Ebben a PIRAMIS™ modulban történik a munkavállalók társadalombiztosítási ellátásokra vonatkozó igényléseihez a szükséges igazolások és előzmény adatok nyilvántartása, az ellátásokra való jogosultság megállapítása, számfejtése, az előírt nyilvántartások vezetése.

Az ellátások időtartama és mértéke a rögzített bizonylatok alapján a tb. számfejtő szoftver által kerül megállapításra, melyet a felhasználó megfelelő jogosultság birtokában szükség szerint felülbírálhat.

A táppénz és baleseti táppénz folyósításának 240. napját magában foglaló ellátás rögzítésekor a szoftver automatikusan felkínálja az orvos értesítő nyomtatását a táppénz jogosultság lejártáról.

PIRAMIS Bérprogram szoftver illusztráció laptoppal és képi elemekkel

Adatlapok készítése a PIRAMIS™ Tb. számfejtésben

 • táppénz utalvány
 • adatmegállapító lap
 • segélyezési egyéni lap
 • gyermekápolási nyilvántartási pótlap
 • táppénzfizetési jegyzék
 • segélyezési pénztárnapló
Nyilvántartások és elektronikus adatszolgáltatások
Törekszünk arra, hogy a programból előállítható adatokból a munkáltatók számára előírt adatszolgáltatások olyan formában készüljenek, hogy azt az adatgyűjtő elfogadja. A PIRAMIS™ rendszerből kinyerhető adatszolgáltatásokat az OEP engedélyezte, ezért az ügyfeleink nyilvántartását és az általuk készített elektronikus adatszolgáltatásokat az OEP és a MKH-k elfogadják.
TB-s távollétek kezelése

Egy kattintással elérhető az összes olyan karbantartási lehetőség, mellyel rögzíthető, számfejthető, kezelhető a munkavállaló tb-s távolléte. Lehetőség van határozatok nyomtatására, valamint a munkavállalónak tájékoztató nyomtatására a megállapított pénzbeli ellátás összegének kiszámítása során figyelembe vett adatokról.

Ezeket a nyomógombokat a képernyő felső részén helyeztük el: pl. Táppénz (BSZ), GYÁP, ÜB, CSED, GYED, Számfejtés, Egyedülállóság, Gyermek adatok, Határozatok nyomtatása, Bérkarton, stb.

A képernyőkép alsó részén a táblázatban a biztosított számfejtett, vagy csak még előkészített távollétei kerülnek megjelenítésre éves bontásban. A leszámfejtett tételek mellett kiírásra kerül a számfejtett összeg, és az, hogy mikor került számfejtésre (év, hónap).

Az előkészített, de még nem számfejtett távollétek vastagon szedett betűkkel jelennek meg a táblázat első sorában, így a felhasználó azonnal látja, mely tételek nem kerültek még számfejtésre.

Táppénzes utalványok feldolgozása 
A tb-s távollétek karbantartó felületről  egy nyomógombra kattintva elérhető a táppénzes utalványok feldolgozása.  A keresőképtelenség berögzítésekor a szoftver automatikusan elbírálja az ellátásra való jogosultságot, és a mértéket. A munkavállaló szerződése, a keresőképtelenséget jelölő kód, és az előzmények alapján megállapítja, hogy a munkavállaló jogosult-e betegszabadságra, és mennyire.
Időszak analitika karbantartás

Az időszak analitikában megtekinthető a rögzített ellátás megbontása, és táppénzek esetén annak mértéke, azaz, hogy hány %-kal kerül kifizetésre.

A különböző táppénzek esetén az előzmények figyelembe vételével megállapításra kerül, hogy a munkavállaló hány napra, és meddig jogosult ellátásra. Ez az előkészítés képernyőn megjelenítésre kerül.

TB ellátások megállapítása

Az egészségbiztosítási ellátások alapjának megállapítása a 08-as bevallás alapján kerül kigyűjtésre. A rendszer a bevallott pénzbeli egészségbiztosítási alapokat a bevallásból egy külön funkcióba begyűjti, ahol a felhasználó megtekintheti, esetleg külön jogosultság birtokában módosíthatja.

A munkavállalótól kapott táppénzes utalványok bármikor rögzíthetők a rendszerbe, de nem szükséges munkavállalónként számfejteni. A számfejtés történhet az Automatikus TB számfejtéssel is.

Automatikus TB számfejtés

Az Automatikus tb. számfejtés széles körű választási lehetőséget kínál a felhasználóknak a számfejtés elvégzésére. Kiválaszthat különböző TB ellátás típusokat és azokat külön leszámfejtheti. Kiválaszthatja és szűrheti a számfejtendő munkavállalók körét különböző szervezeti egységenként, szerződéstípusonként, illetve indíthatja külön a szellemi, illetve fizikai foglalkozásúakra is. Ugyanakkor választhat egy munkavállalót is számfejtésre, de a teljes vállalati állomány valamennyi TB ellátását is számfejtheti egyszerre.

Az ellenőrzést több funkció is támogatja. Többek között lekérdezhető, hogy kik azok a munkavállalók, akinek van számfejtése a Tb modulban, de még nem kerültek át a bérszámfejtésbe, valamint listázható a lejáró CSED-del, illetve GYED-del rendelkező dolgozók listája is.
Előállítható nyilvántartások

A TB programból előállíthatók az OEP (jelenleg NEAK) által elfogadott nyilvántartások, úgymint a

 • Táppénz (CSED) fizetési jegyzés, és a
 • Segélyezési pénztárnapló
Statisztikák, adatszolgáltatások
 • Havi eg.bizt. Statisztikai jelentés
 • Eg.bizt. összesítő jelentés II. lap
 • CSED negyedéves jelentés
 • GYED negyedéves jelentés
 • TB kifizetőhelyek által folyósított ellátások elszámolása
 • Apanap negyedéves összesítő
 • Passzív ellátások jelentése

Aktuális
videóink