fbpx

A PIRAMIS szoftverünkkel és a bérszámfejtés, cafeteria szolgáltatásunkkal közel 100 000 magyar munkavállaló számfejtése készül hónapról hónapra

Tevékenységeink mozgatórugója a következő években is a fenntarthatóság! A digitalizáció még aktuálisabbá és sürgetőbbé vált minden üzleti területen. A vállalatok folyamatos lépéskényszerben vannak és ezzel együtt vizsgálniuk kell, miként feleljenek meg az ESG által támasztott fenntarthatósági követelményeknek.

Az L-SOFT a HR területet érintő szoftverfejlesztés, a bérszámfejtés, és cafeteria szolgáltatási folyamataiban is a fenntartható és versenyképes működés kulcsfontosságú elemeire koncentrál.

Az elmúlt években megjelent új üzleti igények fokozták a keresletet a HR szoftverek és HR szolgáltatások iránt is, nem véletlenül: a hibrid munkavégzés miatt a munkatársak közötti kapcsolattartást újra kellett gondolniuk a munkáltatóknak. Olyan új kérdések jelentek meg, amelyek a vállalatoknál szükségszerűen új, innovatív digitális eszközöket és új irányítási módszereket kényszerítettek ki.

Előtérbe került pl. az e-aláírással, önkiszolgáló HR szoftvereken keresztül publikálható igazolások, nyilatkozatok, dokumentumok iránti igény. A PIRAMIS humán szakértői rendszerben elérhetővé vált ennek kiszolgálására számos új web platformon elérhető HR szoftver, melyek megoldást kínálnak ezekre az aktuális közép és nagyvállalati elvárásokra.

Az L-SOFT fő portfolió bővítési iránya olyan új és innovatív HR szoftvermegoldások és szolgáltatások fejlesztése, amelyekkel a HR tevékenységek legszélesebb körű digitalizációja kerülhet megvalósításra. Ezzel együtt ezen új szolgáltatási elemek az ügyfeleink számára az ESG – fenntarthatósági stratégiai – célkitűzései megvalósításához is nagyban hozzájárulnak.

„Mégis azzal, hogy a HR területeken egyes folyamatokat digitalizálunk, még nem jelenti azt, hogy eljutottunk a biztonságos fenntarthatósági zónába”

– mondja Lencsés Sándor, az L-SOFT vezérigazgatója.

Hogy mennyire komolyan gondolja az L-SOFT a szoftverfejlesztési és szolgáltatási folyamataiban és a foglalkoztatással összefüggő tevékenységében az ESG alapjaira épített működést?

Jól reprezentálja ezt a törekvést a két közelmúltban elnyert díj: 2021 év végén a HRKOMM Award Környezettudatos munkahely kategóriában BRONZ minősítéssel díjazta a szakmai zsűri a #eSignature&Piramis IGAZOLÁSaim pályázatunkat, valamint 2022 évben arany minősítésű elismerést kapott társaságunk az Év Felelős Foglalkoztatója pályázaton. A pályázat évről évre összegyűjti és díjazza azokat a hazai munkáltatókat, amelyek kiemelkedő és iránymutató tevékenységet folytatnak a foglalkoztatás területén, valamint közzéteszi azokat a pozitív gyakorlatokat, melyek hozzájárulnak e terület fejlődéséhez.

A PIRAMIS digitalizációs szoftvermegoldások használatával kapcsolatos tapasztalataikat vevőink folyamatosan mérik és a visszajelzések egyértelműen mutatják, hogy a környezettudatos digitalizációs HR szoftverek találkoznak a munkavállalói igényekkel, hozzájárulnak a munkavállalói elégedettség javításához. Alkalmazásuk révén a belső kommunikáció egyszerűsödik és nagymértékben javul. Ezen túl a munkatársak számára fontos, hogy a munkáltató láthatóvá tegye annak tényét is, mennyire aktívan működik közre és milyen lépéseket tesz a globális környezeti és társadalmi kihívások megoldása érdekében.

További kedvező fordulat a szoftverek bevezetését követően, hogy az ügyfélszolgálati idő nem jelent többé korlátot. A munkatársak és munkáltató között a korábban papír alapon, a HR ügyfélszolgálati munkatársak és a küldeményszolgáltatók segítségével egymásnak továbbított iratok ma már elektronikus úton, digitalizáltan, időbeli korlátozás nélkül elérhetővé válhatnak. Ennek tényétől mind a munkatársak, mind a foglalkoztatók határozottan jobban érezhetik magukat, elégedettségük fokozható, hiszen az érintettek nincsenek időben, térben az ügyfélszolgálati időhöz kötve az HR ügyek intézésekor.

„Az okos HR és adatelemzést támogató megoldásaink, így például az e-aláíráshoz kapcsolódó technológiai fejlesztésünk komoly üzenet, amellyel szeretnénk elérni, hogy a fenntarthatóság mindig komoly, döntő érv és érték legyen a vállalati beruházások esetében” – folytatja Lencsés Sándor.

Az L-SOFT gyorsan reagált pl. a hibrid foglalkoztatáshoz kapcsolódó legújabb üzleti igényekre a Home Office és egyéb távollétek nyilvántartásait és a kapcsolódó kontrollfeladatokat támogató digitális szoftvermegoldással, a PIRAMIS TÁVOLLÉTeim-mel. Ez a szoftver lehetővé teszi, hogy a munkavállaló tervezze, igényelje különböző távolléteit, melyet ezt követően a vezető elbírál, majd a döntésről a beosztott haladéktalanul értesül. Ugyancsak a hibrid foglalkoztatás intézménye erősítette fel a vállalati képzések digitalizációjára vonatkozó üzleti igények megjelenését. A munkáltatók megújult eszköztárral támogathatják a Home Office-ban foglalkoztatottak esetén pl. a soft skillek fejlesztését, vagy az e-learning megoldások használatát.

Az L-SOFT szoftverválasza a HR terület ezzel összefüggő üzleti igényeire a PIRAMIS KÉPZÉSeim szoftvermegoldás, ami a digitalizáció újabb eszközeként segítheti a megnövekedett képzési igények adminisztrációját, szervezését, az elérhető tréningek, oktatások publikációját a munkatársak felé. Ezen túl a jóváhagyási, döntési folyamatokat is egyszerűbbé teheti.

A vállalatok folyamatos lépéskényszerben vannak: vizsgálniuk kell, miként feleljenek meg a digitalizációs kihívásoknak és ezzel együtt az ESG által támasztott fenntarthatósági követelményeknek.

Az L-SOFT a HR területet érintő szoftverfejlesztési, bérszámfejtési és cafeteria szolgáltatási folyamataiban is a fenntartható és versenyképes működés kulcsfontosságú elemeire összpontosít. Az fő fejlesztési irány olyan új, innovatív HR szoftvermegoldások és szolgáltatások kialakítása, amelyek a HR tevékenységek legszélesebb körű digitalizációjához és az ESG – fenntarthatósági – célkitűzések megvalósításához együttesen járulnak hozzá.

Az okos HR megoldásainkkal, így például az e-aláíráshoz kapcsolódó megoldásunkkal, a további digitalizációs és adatelemzést támogató megoldásainkkal szeretnénk elérni, hogy a fenntarthatóság mindig döntő érv és érték legyen a vállalati beruházások esetében. A vállalatok HR stratégiájában a fenntarthatósággal összefüggő üzleti célok kiemelt prioritásúak, amelyeknek a teljesülését is mérni kell. Olyan megoldásokon dolgozunk, amelyek segítik az adatelemzések végrehajtását, ezzel együtt hozzájárulhatnak a döntéshozatali folyamatok pontosabbá és objektívebbé tételéhez, így a megoldásaink használatával a HR területeken optimálisabb működési modellek alakíthatók ki.

A vállalatok HR stratégiájában a fenntarthatósággal összefüggő üzleti célok kiemelt prioritásúak és ezeknek a céloknak a teljesülését mérni is szükséges. A mérési és jelentési rendszerek lényeges részét képezik az időben már korábban keletkezett adatok és ezzel egyidejűleg az aktuális adatok. A vállalkozásoknál, különösen a HR területen nap, mint nap rengeteg új adat jön létre. Olyan megoldásokon dolgozunk, amelyek segítik a mérések, elemzések végrehajtását, ezzel együtt a döntéshozatali folyamatokat pontosabbá, objektívebbé tehetik, így a vállalatoknál és kiemelten a HR területeken optimálisabb működési modellek alakíthatók ki. Célunk, hogy ezekkel az új digitalizációs HR szoftverekkel olyan elemzést támogató megoldásokat kínáljunk, amelyek a HR adatelemzésre fordított manuális adminisztrációt széles körben kiváltják és magas szintű támogatást adnak a mérések elvégzésében, valamint az eredmények kiértékelésében a HR területek számára.

A témához kapcsolódó további információt, ajánlatot, termékbemutatót kérhetnek itt:

(https://www.lsoft.hu/piramis_szoftverek_ajanlatkeres/)