A munkavállalók egy része ugyanis erre az időszakra ütemezi megmaradt szabadságának felhasználását, de a munkáltató maga is köteles gondoskodni arról, hogy a szabadságok kiadása rendben megtörténjen.

A szabadság kiadására a munka törvénykönyve (Mt.) – a pihenést, regenerálódást biztosítandó – szigorú szabályokat ír elő. A munkáltató és a munkavállaló közötti megállapodás ezektől csak a munkavállaló javára térhet el, illetve kollektív szerződés írhatja felül.

A szabadságot fő szabály szerint a munkáltató adja ki, a munkavállaló előzetes meghallgatása után, ugyanakkor a szabadság egy része felett utóbbi rendelkezik. A szabadságot – kevés kivételtől eltekintve – az esedékesség évében, vagyis az adott naptári évben kell kiadni. Kivételes esetben kizárólag az életkor szerinti pótszabadság vihető át a következő naptári évre, ennek kiadását az Mt. részletesen szabályozza.

A munkaszüneti napok körüli munkarend eltér a naptár szerinti munkarendtől, ez azonban nem minden munkavállalóra, csupán az általános munkarendben foglalkoztatottakra terjed ki. Ettől eltérő munkarendek – megszakítás nélküli, több műszakos, idényjellegű, illetve egyenlőtlen munkaidő-beosztás – esetén az általánostól eltérően rendelkezik az Mt.

A bronz-, ezüst- és aranyvasárnapokra eltérő munkajogi szabály nem vonatkozik, így az e napokon történő foglalkoztatásra is a vasárnapi munkavégzés általános szabályait kell alkalmazni. Az általános munkarendben foglalkoztatott munkavállaló részére vasárnapra munkavégzés csak rendkívüli munkaidőben rendelhető el.

A vasárnap rendes munkaidőben foglalkoztatott munkavállalót 50% vasárnapi pótlék illeti meg, ha foglalkoztatására kizárólag több műszakos tevékenység keretében, készenléti jellegű munkakörben vagy kereskedelmi jellegű tevékenységet folytató cégnél kerül sor. Eltérően a vasárnapi munkavégzéstől, a munkaszüneti napi munkavégzésért minden esetben 100 százalékos pótlék jár.

Ha a munkavállaló vasárnapi pótlékra jogosult és a vasárnapi pihenőnapon rendkívüli munkavégzést teljesít, akkor részére az erre az időre járó alapbérén felül 150% pótlék (50% vasárnapi pótlék és 100% rendkívüli munka pótléka), vagy 100% pótlék (50% vasárnapi pótlék és 50% rendkívüli munka pótléka) és egy másik pihenőnap jár. Amennyiben a munkavállaló munkaszüneti napon végez rendkívüli munkaidőben munkát, akkor részére az erre az időre járó alapbéren felül 200% pótlék (100% munkaszüneti napi pótlék és 100% rendkívüli munka pótléka) jár.

Az év végi munkavégzés szabályairól részletes információk az ommf.gov.huoldalon találhatók.