A családi kedvezmény változásai – NAV tájékoztató

A családi kedvezmény változásai – NAV tájékoztató

2019. január 1-től1 az a magánszemély is jogosult az őt megillető családi kedvezményt megosztani a vele közös háztartásban élő, jogosultnak nem minősülő házastársával, élettársával, aki az egyedülállók családi pótlékában részesül2. A családi pótlék összegének...